Otázky a odpovědi

Zákazník EUROleasingu

Komu je produkt určen?
Produkt EUROleasing s podporou evropských zdrojů je určen malým a středním podnikům. Jde o pomoc v realizaci dlouhodobých investičních záměrů v průmyslové sféře i ve službách a financování takových projektů, které přispívají k energetickým úsporám, podpoře ochrany životního prostředí a rozvoji cestovního ruchu.

Jaká kritéria by měl zájemce splňovat?
Zájemce předloží investiční projekt v hodnotě doporučeně od 0,5 mil. CZK do 12,5 mil. EUR Pro přepočty ekvivalentů EUR a Kč se použije kurz ČNB posledního dne měsíce předcházejícího datu předání předmětu financování.
Dále zájemce doloží, že náleží do kategorie SME podle definice Evropské investiční banky (EIB) a splňuje tzv. kritérium nezávislosti. Podrobnější informace vám rádi sdělí pracovníci kterékoliv z našich poboček.

Jak je definován podnik kategorie SME?
V rámci projektu se SME (malý a střední podnik) rozumí podnikatelský subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců na plný úvazek, a splňuje kritérium nezávislosti. 

Co znamená „kritérium nezávislosti“?
Kritérium nezávislosti souvisí se strukturou vlastnických vztahů a rozhodovacích práv v rámci konkrétního podniku. Doporučujeme se obrátit na kteroukoliv z našich poboček. Naši pracovníci ochotně pomohou toto kritérium vyhodnotit na konkrétním příkladu vaší firmy.


Použití EUROleasingu

Co je to EUROleasing?
EUROleasing je zvýhodněné financování formou finančního  leasingu nebo účelového spotřebitelského úvěru s podporou Evropské investiční banky, jehož prostřednictvím můžete financovat rychle, jednoduše a výhodně své projekty. Zájemcům splňujícím  určitá kritéria poskytneme finanční zdroje formou zvýhodněného lfinancování produkty ČSOB Leasing.

Pro jaké druhy projektů je produkt určen?
EUROleasing mohou využít firmy pro své projekty v oboru strojírenství, polygrafie, zpracování plastů, zpracování dřeva, chemického průmyslu, stavebnictví a služeb včetně logistiky. Některé obory jsou EIB vyloučeny, doporučuji se seznámit se seznamem oborů, který je k dispozici na našich webových stránkách nebo se obrátit na kteroukoliv z našich poboček.

Jaké předměty/komodity mohu prostřednictvím EUROleasingu financovat?
Prostřednictvím produktu EUROleasing můžete financovat pořízení nových i použitých strojů a zařízení a nových nákladních automobilů, návěsů, přívěsů, tahačů a autobusů. V případě financování použitého zařízení nesmí být toto zařízení starší 5 let. Minimální doporučená pořizovací cena předmětu financování je 0,5 mil Kč..

Jaké je rozpětí akontace, délky smlouvy, pojištění…?
Doporučená minimální akontace je 10 %.
Minimální doba splácení zákaznické (leasingovénebo úvěrové) smlouvy je 24 měsíců (v závislosti na předmětu financování a jeho zařazení do odpisové skupiny), maximálně 72 měsíců.
Kalkulační zůstatková hodnota je 0,- Kč.
Nabízíme Vám také výhodné havarijní pojištění, povinné ručení nebo strojní pojištění, případně další doplňková pojištění a využijte výhodných sazeb, kterých ČSOB Leasing dosahuje díky velkému objemu pojistného. Navíc je pojištění bez DPH zahrnuto do splátek smlouvy a umožňuje tak měsíční splátky pojistného. Toto Vám šetří časovou hodnotu peněz, ale i veškeré starosti, které byste měl se sjednáním a s placením Vámi sjednané samostatné pojistky.

Mohu využít produktu dvakrát?
Ano, tato verze EUROleasing, kterou ČSOBL nabízí od 1.10.2009 již umožňuje opakované čerpání zvýhodněných zdrojů EIB na více různých projektů.

Mohu použít produkt Zpětný finanční leasing? 
Je možné provést financování technickým zpětným leasingem při dovozu předmětu zákazníkem ze zahraničí. To znamená, že dovezete nový předmět, který od Vás ČSOB Leasing obratem odkoupí a ihned s Vámi na tento předmět uzavře leasingovou smlouvu za podmínek produktu EUROleasing. Produkt je určen k financování nových investic, takže automobily, stroje či zařízení, které jsou již v majetku zákazníka nejsou předmětem financování tohoto produktu.

Mohu splácet i v devizách?
Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu (s výjimkou smlouvy na osobní nebo užitkový automobil) je možné uzavřít a splácet v korunách i v eurech.

 
Výhody EUROleasingu

Jak se podpora promítá do kalkulace?
Podstatou produktu EUROleasing je přenesení ceny zvýhodněných refinančních zdrojů od evropských fondů, které ČSOBL získává, a to ve výši minimálně 0,25 % p.a. zvýhodnění na ceně refinančních zdrojů. Zvýhodnění je realizováno formou snížení leasingového nebo úvěrového úroku. Zákazník tak dostává výrazně nižší splátky než v případě standardního financování.

O kolik je produkt EUROleasing výhodnější než standardní finanční leasing?
Zvýhodnění je minimálně 0,2 % p.a. v ceně refinančních zdrojů, které poskytuje EIB.

ČSOB Leasing již v minulosti produkt s podporou evropských fondů nabízel?
ČSOB Leasing dosud úspěšně profinancoval celkem 620 projektů v celkové hodnotě 32,371 milionů eur a přispěl tak k rozvoji českých malých a středních podniků.


Uzavření leasingové smlouvy

Kde najdu podrobné informace – požadavky a příslušné formuláře?
Podrobné informace o produktu a podmínky jeho poskytnutí jsou Vám k dispozici na našich internetových stránkách. Můžete se také obrátit na kteroukoliv z našich poboček. Naši pracovníci Vám ochotně veškeré informace poskytnou a pomohou Vám vyhodnotit vhodnost tohoto produktu pro Váš investiční záměr.

Na koho/kam se mám obrátit s žádostí o financování, když splňuji požadavky definované poskytovatelem dotace?
Kontaktujte Vaší nejbližší pobočku ČSOB Leasing, naši pracovníci Vám ochotně poskytnou veškeré informace o dalším postupu a pomohou Vám připravit podklady pro evropské fondy.

Do kdy je možné produkt využít?
Nabídka EUROleasingu platí aktuálně bez omezení, minimálně do konce roku 2010 přičemž rozhodující je datum předání předmětu v provozuschopném stavu do užívání.

Jaký je proces uzavření smlouvy?
1. Zažádáte o leasingové financování prostřednictvím standardního formuláře Žádosti o financování vč. příloh, které jsou součástí žádosti (formulář je k dispozici na webu ČSOBL).
2. Spolu s pracovníkem ČSOB Leasing vyplníte žádost o poskytnutí prostředků z fondů EU, tzv. Allocation Request (formulář je k dispozici na webu ČSOBL www.csobleasing.cz/eib).
3. Obě žádosti vč. Vašich firemních dokumentů a ekonomiky předložíte na Vaší nejbližší pobočce ČSOBL.
4. Váš projekt je v ČSOBL posouzen. Smlouva za podmínek Euroleasing je podepsána jen za předpokladu kladného vyjádření.
5. Uhradíte akontaci a převezmete od dodavatele předmět financování.
6. Obdržíte splátkový kalendář, ve kterém je promítnuto zvýhodněné financování produktu EUROleasing.
7. Pokud Váš projekt EIB následně finálně neschválí, je od 2. roku splácení (od 13. splátky) vystaven nový splátkový kalendář, který upravuje výši splátek na standardní nájemné (bez promítnutí zvýhodnění produktu) a to za celé předpokládané období úhrad.

|