Leasing dopravní techniky

Nepodnikatel (spotřebitel)

  • Finanční leasing není spotřebitelům od 1.1.2011 poskytován

Podnikatel, právnická osoba

  • pokud má zájem např. automobil (pořizovaný jako nový) prodat dříve než za 54 měsíců, je pro něj ideální volit náš finanční leasing ve variantě Minimal36+ s dobou trvání i splácení na 54 měsíců, v okamžiku, kdy vozidlo bude prodávat, pak  požádá o předčasné ukončení. Parametry produktu jsou nastaveny tak, aby v případě ukončení po 36 splátce byly již zaplacené splátky daňově uznatelné
  • další mořností je náš finanční leasing  Minimal s dobou trvání i splácení na 36 nebo 48 měsíců, pak auto prodat a v roce prodeje uplatnit odkupní cenu (ve výši odpovídající daňové zůstatkové ceně) do daňových nákladů
  • pokud by si prodej později rozmyslel, je tady ještě možnost prodloužení leasingu nebo refinancování odkupní ceny úvěrem
  • pro ojetá osobní vozidla nabízíme od 1. 1. 2009 výhradně úvěr
  • pokud chce předmět – např. automobil, používat minimálně 54 měsíců (a mít nižší splátky), doporučíme mu finanční leasing na 54 měsíců a více
  • pokud chce např. automobil používat minimálně 54 měsíců a šetřit své celkové výdaje (nevadí mu vyšší splátky) a daňově optimalizovat, doporučíme mu financování úvěrem s dobou splácení méně než 54 měsíců, auto odepíše za 5 zdaňovacích období a bude spokojen
  • financování leasingem s dobou trvání 54 měsíců a splácením 36 nebo 48 znamená vyšší výdaje, promítnutí ceny vozidla do nákladů za 5-6 zdaňovacích období a riziko daňově neuznatelnosti zaplacených splátek při předčasném ukončení
  • nejvhodnějším řešením je ale v tomto případě operativní leasing
|