Leasing a rekapitulace posledních daňových reforem

  • změna min. doby trvání finančního leasingu; standardně u předmětů financování zařazených do první odpisové skupiny 36 měsíců, do druhé odpisové skupiny 54 měsíců. U třetí odpisové  skupiny je doba 114 měsíců. Na základě poslední novely zákona o dani z příjmů bylo možné pro majetek pořízený do 30.6.2010 u prvního uvedení do provozu ponížit tzv. mimořádné odpisy a zkrátit dobu financování na 12 měsíců u první odpisové skupiny nebo na 24 měsíců u druhé odpisové skupiny, kam patří veškerá dopravní technika, většina manipulační a stavební techniky a také strojů a zařízení.
  • omezení daňové uznatelnosti z celkového souboru ročních leasingových splátek (pokud finanční náklady přesáhnou 1 mil. Kč) - pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele
  • omezení daňové uznatelnosti úroků pro veškeré úvěry právnickým osobám („nízká kapitalizace“)
  • zrušen limit 1,5 mil Kč pro max. výši daňově uznatelných výdajů na pořízení osobního vozidla
  • umožněn odpočet DPH u osobních automobilů

 Finanční leasing pro nepodnikatele (spotřebitele)

  • tento produkt po nabytí účinnosti zákona č. 145/2010 Sb. o Spotřebitelském úvěru od 1.1.2011 spotřebitelům neposkytujeme
|