Skupina ČSOB

Skupina ČSOB je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především na svých domácích trzích – v Belgii a zemích střední a východní Evropy (v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku) – a působí i v dalších zemích a regionech celého světa.

Skupina ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb. Do produktového portfolia ČSOB a jejích dceřiných společností patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB působí na českém trhu zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele.

Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB 31. 12. 2012 31. 12. 2013
Bilanční suma (mld. Kč) 937,2 1 034,8
Úvěrové portfolio (mld. Kč) 476,1 508,5
Vklady celkem (mld. Kč) 629,6 660,3
Poměr úvěrů ke vkladům 75,2 % 77,0 %
Kapitálová přiměřenost skupiny 15,2 % 15,6 %

Strategie skupiny ČSOB

Skupina ČSOB je jednou z trojice největších poskytovatelů finančních služeb v ČR, patří mezi tři největší hráče v téměř všech bankovních produktech a je lídrem trhu financování bydlení (obsahuje hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) a investic. Skupina ČSOB má portfolio aktivit, které jsou v různé fázi rozvoje a mají různý podíl na trhu. Skupina ČSOB využívá různých značek a distribučních kanálů. Portfolio aktivit prochází pravidelnou revizí, která srovnává relativní výkonnost jednotlivých aktivit, podle níž jsou pak přiměřeně alokovány prostředky.

Ambicí skupiny ČSOB je dosahovat vysokou a udržitelnou výkonnost. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, management průběžně vyhodnocuje své strategické volby a řídí portfolio aktivit. Klíčové zdroje (lidský kapitál, kapitál, likvidita a kapacita pro tvorbu ICT) jsou alokovány do oblastí, které nejlépe odpovídají této ambici.

Skupina ČSOB (i) kultivuje své pozice na trhu s orientací na tvorbu hodnoty a dlouhodobý vývoj portfolia svých aktivit; (ii) provádí strukturální změny ve svých obchodních aktivitách s cílem přiblížit se klientům a zvýšit efektivnost a hospodárnost svého provozního modelu a (iii) buduje kapacity, které jsou podle managementu kritické pro budoucí úspěch.

V reakci na externí i interní výzvy skupina ČSOB upravila svůj obchodní model tak, aby lépe sloužil potřebám klientů a zároveň posílil klíčové dovednosti potřebné pro dlouhodobé udržení odlišnosti skupiny ČSOB na finančním trhu. Obsluha segmentů bankovnictví pro fyzické osoby a firemní bankovnictví je klíčovou částí podnikání skupiny ČSOB. V oblasti služeb korporátního bankovnictví skupina ČSOB aplikuje řízení vytvořené hodnoty.

Strategie skupiny ČSOB a nový obchodní model zvyšování dovedností v rámci zbrusu nové filozofie skupiny KBC, symbolicky nazvané PEARL, jsou plně v souladu se strategií KBC stát se referencí v oblasti bankopojištění na klíčových trzích KBC. Nově vytvořená divize Česká republika má přímé zastoupení ve výkonné radě KBC a je na stejné úrovni s divizemi Belgie a Mezinárodní trhy.

Pravidelně aktualizovanou a podrobnou vlastnickou strukturu skupiny ČSOB lze najít v informacích uveřejněných bankou dle vyhl. ČNB č. 23/2014 Sb.

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy. Do divize Česká republika mimo skupiny ČSOB patří také ČSOB Pojišťovna, ČSOB Asset Management a Patria Finance.

|