Opravitelné škody ( parciální )

Online žádosti

Hlášení pojistné události

Žádost o devinkulaci pojištění

Dokument ke stažení

Mezinárodní formulář pro hlášení dopravní nehody (pdf, 67 kB)

Jak mám postupovat v případě dopravní nehody ?

  • přivolat policii příp. záchranou službu nebo hasiče ( 158, 112 ).
  • kompletně vyplnit Mezinárodní formulář pro hlášení dopravní nehody pokud možno zajistit svědka nehody ( především pokud jste poškozená strana )
  • nahlásit dopravní nehodu společnosti ČSOB Leasing a.s. a pojišťovně, u které máte sjednáno pojištění.

Časté otázky / odpovědi

U jaké pojišťovny mám vozidlo pojištěné?

Pojišťovna, u které je sjednáno pojištění vozidla, je uvedena v leasingové smlouvě  - v Příloze č.1 a na zelené kartě ( týká se pouze povinného ručení ).

Kdy je potřebné požádat o devinkulaci?

U škodních událostí, kdy náklady na opravu vozidla nepřesáhnou hranici 50 000,- kč , NENÍ NUTNÉ VYSTAVENÍ DEVINKULACE ( tzn. není potřeba souhlasu k vyplacení pojistného plnění od ČSOBL a.s. )

Devinkulaci si mohou klienti a pojišťovny vystavit přímo v aplikaci eLeasing na stránkách ČSOB Leasing. Pojistné plnění je následně poukázáno přímo na účet zákazníka nebo servisu (vždy záleží na dohodě mezi klientem, servisem a pojišťovnou).

|