Platební instrukce

Jak hradit splátky?

  • VČAS = před určeným datem splatnosti
  • SPRÁVNOU ČÁSTKU – dle předpisu ve splátkovém kalendáři či předpisu plateb
  • VARIABILNÍ SYMBOL = číslo vaší zákaznické smlouvy

Placení správně a včas vám přináší další benefity = jste vnímáni jako náš spolehlivý partner. Vyhnete se případným penalizacím za opožděnou platbu.

Možnosti zasílání plateb:

1) Trvalý příkaz je nejjednodušší.

Vyplněný formulář trvalého příkazu k úhradě předložíte ve vaší bance a tím pro vás veškeré starosti končí. Pro vás to znamená především:
+ splácení bez starostí
+ banka uhradí vaši splátku vždy 100% včas

2) Vložení hotovosti na účet

Při úhradě touto formou je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby v platebním příkazu byly vždy uvedeny všechny potřebné údaje k provedení platby (správný variabilní symbol, číslo účtu příjemce, částka). Navíc vám platba na účet přináší další starosti:
- nutno každý měsíc zajít do banky, vystát frontu a vyplnit platební příkaz
- každoměsíční úhrada poplatku za vložení hotovosti na účet.

3) Platba složenkou

Poslední a zároveň nejméně pohodlnou možností je platba složenkou. Tato možnost nejenže nemá všechny výše uvedené klady spojené s bezhotovostní platbou, ale navíc přináší i spoustu zbytečných starostí:
- nutno každý měsíc zajít na poštu, vystát frontu a vyplnit složenku
- vysoké poplatky za tento druh platby.

U jakékoliv formy úhrady nezapomeňte zadat správný variabilní symbol, což je vždy číslo vaší zákaznické smlouvy a přesnou výši částky k úhradě.

|