Dofakturace OPV

Časté otázky / odpovědi k fakturám na dofakturaci OPV (mimořádnou splátku nájemného v případě, kdy pojistné bylo součástí nájemného)

Za co je faktura na dofakturaci OPV / mimořádnou splátku nájemného?

Jedná se o doplatek za pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Částka k doplacení uvedená na faktuře je počítána jako rozdíl mezi sazbou rozpočtenou ve splátkách (tj. sazbou, která byla platná v roce, ve kterém byla uzavírána LS) a sazbou povinného ručení platnou pro rok, za který je faktura vystavena.

Jak to, že se mě toto zvýšení také týká?

Navýšení sazeb se týká všech zákaznických smluv, které mají povinné ručení zahrnuto ve splátkovém kalendáři, výjimkou jsou pouze ty smlouvy kde je ve smlouvě sjednána fixní sazba povinného ručení.

Budu tedy mít od této chvíle vyšší pravidelné leasingové splátky o toto navýšení povinného ručení?

Zvýšená sazba povinného ručení nebude zahrnuta do pravidelných leasingových splátek. Toto zvýšení je každoročně vyúčtováno touto jednorázovou vyrovnávací fakturou na doplatek povinného ručení, resp. jednorázovou mimořádnou splátkou nájemného.

Za jaké období je doplatek povinného ručení?

Období, za jaké je faktura vystavena je uvedeno v textu faktury a toto se liší dle jednotlivých pojišťoven.

Jaký je důvod zvýšení sazeb povinného ručení?

Sazby byly jednostranně navýšeny ze strany pojišťoven a ČSOB Leasing nemůže toto navýšení sazeb ovlivnit.

Mám započtený bonus za bezeškodní průběh nebo malus za způsobenou škodu?

V případě, že u Vámi užívaného vozidla byl pojišťovnou uznán bonus za bezeškodní průběh smlouvy, nebo malus za způsobenou škodu, byl Vám již tento zahrnut do faktury. V takovémto případě byla aktuální roční sazba o dané procento bonusu či malusu zvýšena nebo snížena a teprve od této výsledné sumy byla odečtena sazba, kterou máte zahrnutu ve splátkovém kalendáři.

Proč není faktura originálně ručně podepsaná?

Jedná se o hromadnou korespondenci centrálně rozesílanou všem klientům ČSOB Leasing V případě, že požadujete fakturu s originálním podpisem, kontaktujte pracovníky týmu správa pojištění společnosti ČSOB Leasing a tato Vám bude vystavena a zaslána.

Jaký je způsob úhrady?

Bankovním převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Toto číslo účtu je identické s číslem účtu, na které hradíte splátky nájemného. Fakturu uhraďte pod variabilním symbolem, který je uvedený na faktuře vpravo nahoře.

Na jaké číslo účtu má být faktura uhrazena?

1816016173/0300, var. symbol = číslo faktury, konstantní symbol 8. Není možnost započtení doplatku do standardních leasingových splátek? Doplatek za povinné ručení není možné započítat do splátek a to z technických důvodů.

Je možné fakturu rozdělit na několik menších splátek?

Ano, v případě, že Vaše faktura je na částku vyšší než 25 tis. Kč, je možné ji na základě Vaší písemné žádosti rozdělit na několik menších částek. Žádost o rozdělení faktury na několik splátek zašlete do týmu správa pojištění ČSOB Leasing písemně nebo email na adresu: info@csobleasing.cz.

Mohl bych dostat opis faktury?

Ano, v tomto případě kontaktujte Zákaznické centrum společnosti ČSOB Leasing na telefonním čísle 222 012 111 nebo emailem na adresu: info@csobleasing.cz.

Údaje o zákazníkovi uvedené na faktuře nesouhlasí

Pokud se v průběhu trvání smlouvy změnily údaje o zákazníkovi, je nutné o tomto informovat ČSOB Leasing. Tuto informaci můžete předat pracovníkům našeho Zákaznického centra na tel. 222 012 111, či můžete zaslat informaci o nových údajích faxem na 271 128 028. Následně Vám bude zaslána faktura s opravenými údaji.

|