Předčasné ukončení ZÚ

OnLine žádost

Předčasné ukončení smluv – zesplatnění zákaznického úvěru / splátkového prodeje (zákaznické smlouvy začínající číslem 6 nebo 7)

Informace k postupu

O předčasné ukončení zákaznické smlouvy můžete požádat vyplněním on-line žádosti, emailem na si@csobleasing.cz nebo faxem na číslo 271 128 030.

Po zaevidování žádosti ve společnosti ČSOB Leasing obdržíte do 2 pracovních dnů nezávaznou kalkulaci zesplatnění úvěru (k datu splatnosti nejbližší splátky). Pokud je kalkulace zpracována v době, kdy do splatnosti splátky zbývají dva dny a méně, obdržíte kalkulaci vypočtenou ke splátce splatné až v následujícím kalendářním měsíci. Kalkulace obsahuje částku doplatku budoucích splátek k úhradě, která vychází ze součtu budoucích splátek úvěru při respektování zákonem stanovených pravidel pro spotřebitele (splatných po datu předčasného ukončení smlouvy). V tomto doplatku bude zohledněna skutečnost, že doplácíte sumu budoucích splátek najednou, doplatek bude proto částečně odúročen nebo bude uplatněna škoda v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. O Spotřebitelském úvěru.

Společně s kalkulací Vám zašleme pokyny pro další postup a odpovědní lístek, jehož vyplněním a zasláním zpět závazně potvrdíte zájem o předčasné ukončení úvěru.

Poté, co obdržíme Vámi vyplněný odpovědní lístek a platbu odpovídající částce zesplatnění uvedené v kalkulaci, provedeme ukončení smlouvy (ke dni splatnosti poslední řádné splátky) a zašleme Vám ukončovací dokumentaci, která obsahuje fakturu na poplatek, zkrácený předpis splátek, dokument o řádném ukončení, případně originál velkého technického průkazu (máme-li jej v držení).

Při zesplatnění úvěru bude účtován následující administrativní poplatek Sazebník

Časté otázky / odpovědi

Je možné provést zesplatnění zákaznického úvěru k jakémukoliv datu?

Smlouvu je možné ukončit k nejbližšímu měsíčnímu výročí uzavření smlouvy. Například pokud byla smlouva uzavřena ke 14. dni v měsíci, může být opět ukončena ke 14. dni.

Kdy skončí pojištění předmětu financování?

Pojištění Vašeho předmětu financování bude ukončeno den před zesplatněním Vašeho úvěru. Současně s kalkulací zesplatnění Vám nabídneme možnost zprostředkování zvýhodněného pojištění společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř (bližší informace k tomuto pojištění naleznete v sekci Pojištění po řádném ukončení). Nové povinné ručení je dle zákona potřeba sjednat nejpozději do 7 dnů od ukončení smlouvy, avšak vozidlo nesmí vyjet na pozemní komunikace bez platného povinného ručení. Pokud byste provozem vozidla způsobil škodu a neměl sjednáno povinné ručení, veškeré náklady byste hradil sám. Proto je nejlépe pojištění uzavřít s návazností na ukončenou pojistnou smlouvu 

S ukončením jsem dostal fakturu na poplatek, ale tu už jsem hradil, co to má znamenat?

Jedná se pouze o daňový doklad na uhrazený poplatek za předčasné ukončení (poplatek nehradí jen spotřebitelé se smlouvou uzavřenou po 1.1.2011). Tento doklad slouží pro potřeby účetnictví a částku již znovu nehraďte.

Nerozumím tomu, proč mám v kalkulaci položku Pohledávky po datu splatnosti…

Tato položka znamená, že v době, kdy byla kalkulace počítána, byla na smlouvě pohledávka, která byla do kalkulace zahrnuta – může se jednat o neuhrazenou splátku, penalizační fakturu, doplatek povinného ručení…

|