Technické zhodnocení s navýšením do splátkového kalendáře

Online žádost

Technické zhodnocení s navýšením do splátek

Dokument ke stažení (doc, 29 kB)

Co je důležité vědět?

V případě, že potřebujete namontovat do předmětu financování nějaký doplněk nad rámec výbavy, která je uvedena v uzavřené smlouvě, je nutné požádat o tzv. technické zhodnocení předmětu financování.

Tyto úpravy hradí leasingová společnost s tím, že o částku za úpravu je navýšen splátkový kalendář uzavřené zákaznické smlouvy.

O povolení montáže si můžete zažádat formou onLine žádosti uvedené v této sekci, nebo vyplnit žádost a zaslat e-mailem info@csobleasing.cz, faxem na číslo 271 128 028 nebo poštou na adresu naší společnosti ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, Praha 4, 140 00. Na posouzení navýšení splátkového kalendáře je zákaznická lhůta 5 pracovních dnů. Poté od nás obdržíte písemné vyrozumění. V případě schválení odesíláme 3 pare kupní smlouvy (podepisuje zákazník, dodavatel úprav - podpisy je třeba úředně ověřit a leasingová společnost) a 2 pare předávacího protokolu.

Po podpisu je třeba veškerou dokumentaci včetně originálu faktury za úpravu (vystavenou na leasingovou společnost) odeslat zpět na uvedenou adresu. Poté bude zajištěna změna splátkového kalendáře. Tato změna je zpoplatněna dle platného Sazebníku.

Pokud je třeba změnu na vozidle zapsat do velkého technického průkazu, zajistíme automatické zaslání i tohoto dokumentu na adresu zákazníka.

|