Uzavření smlouvy + technické průkazy

Formuláře pro žadatele o financování dopravní techniky a strojů a zařízení

 

Všeobecné smluvní podmínky - aktuální verze

Potvrzení o příjmu

Zapůjčení předmětu financování třetí osobě

  • Kdo není považován za třetí osobu?
    • Pro fyzickou osobu podnikatele nejsou za třetí osobu považováni jeho zaměstnanci.
    • Pro fyzickou osobu nepodnikatele nejsou za třetí osobu považovány osoby jemu blízké, tj. osoby v první příbuzenské linii
  • Žádost o subleasing

Plné moci k podpisu zákaznické smlouvy





|