Elektromobil a nabíječka s dotací

S úrokovou sazbou od 5,89 % p.a.
Vše pro Vás vyřídíme zdarma
Příjem žádosti od 18. 3. 2024 do 30. 9. 2025
Úvěr pro podnikatele na bezemisní vozidla a dobíjecí stanice se zárukou a finančním příspěvkem od Národní rozvojové banky (NRB).

Národní rozvojová banka přijímá od 18. 3. 2024 v rámci výzvy programu „Záruka Elektromobilita“ od zájemců žádosti o finanční příspěvek na elektromobily a dobíjecí stanice. Nabízíme Vám komplexní řešení financování včetně administrativy spojené s uplatněním výhod plynoucích z této výzvy. Zároveň prověříme, zda splňujete kritéria pro žadatele o finanční příspěvek v této výzvě.


Jsme připraveni Vám poskytnout nabídku na úvěr s výhodnou úrokovou sazbou, která splňuje podmínky pro získání finančního příspěvku od NRB a zároveň zohlední Vaše momentální finanční potřeby a požadavky, zejména pak výši, délku a možnosti splatnosti úvěru. Společně pak zajistíme podklady a následně za Vás vyplníme formuláře potřebné pro získání finančního příspěvku od NRB.

Výhody

 • Finanční příspěvek:
  Podporovaná vozidla/ dobíjecí staniceFinanční příspěvek
  Elektrický osobní automobil do 3,5t. (M1) do 1,5 mil. Kč bez DPH200 000 Kč
  Elektrický užitkový automobil do 3,5t. (N1)250 000 Kč
  Elektrický nákladní automobil do 4,25t. (N2); jakékoliv vodíkové vozidlo300 000 Kč
  Dobíjecí stanice AC50 000 Kč
  Dobíjecí stanice DC do 40 kW / nad 40 kW100 000 / 150 000 Kč
 • Provedení celým procesem získání finančního příspěvku NRB zdarma.
 • Úvěr na pořízení vozidla s délkou financování až 96 měsíců, atraktivním úrokem a zárukou NRB.
 • Po celou dobu řádného financování vozidla jste v registru vozidel zapsaným vlastníkem.
 • Na část investice (ve výši finančního příspěvku + DPH) můžete získat krátkodobý doplňkový úvěr.

Podmínky

 • Vozidlo musí být nové, příp. předváděcí (6 měsíců od uvedení do provozu, najeto do 6 000 km).
 • V rámci jedné žádosti lze pořídit i více vozidel (podmínkou je shodný dodavatel).
 • Vozidlo musí být ve Vašem vlastnictví po dobu minimálně 24 měsíců od získání finančního příspěvku.
 • Dobíjecí stanice musí být pořizována současně s vozidlem a musí být umístěna ve Vaší provozovně.
 • Žadatelem může být OSVČ, malý, střední i velký podnik z celé ČR s min. 2 uzavřenými účetními obdobími.
 • Není určeno pro municipality a zemědělskou prvovýrobu.
 • Jde o tzv. podporu malého rozsahu.
 

Formulář pro odeslání nezávazné poptávky
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná hodnota není platná emailová adresa
Děkujeme Vám za vyplnění potřebných údajů

Nyní byla žádost předána ke zpracování

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách