Leasing strojů a zařízení

  • pokud má podnikatel zájem např. vysokozdvižný vozík prodat dříve než za 54 měsíců, je pro něj ideální volit náš finanční leasing ve variantě Minimal36+ s dobou trvání i splácení na min. 54 / 60 měsíců, v okamžiku, kdy vozík bude prodávat, pak  požádá o předčasné ukončení. Parametry produktu jsou nastaveny tak, aby v případě ukončení po 36 splátce byly již zaplacené splátky daňově uznatelné
  • další možností je náš finanční leasing  (Minimal) s dobou trvání i splácení na 36 nebo 48 měsíců a smluvní odkupní cenou ve výši odpovídající daňové zůstatkové ceně, pak vozík prodat a v roce prodeje dát odkupní cenu do nákladů 
  • pokud by si prodej později rozmyslel, je tady ještě možnost prodloužení leasingu nebo refinancování odkupní ceny úvěrem
  • pro použité stroje a zařízení je alternativou úvěr
  • pokud chce podnikatel předmět používat minimálně 54 měsíců (a mít nižší splátky), doporučíme mu finanční leasing na 54 měsíců a více
  • pokud chce např. vysokozdvižný vozík používat minimálně 54 měsíců a šetřit své celkové výdaje (nevadí mu vyšší splátky) a daňově optimalizovat, doporučíme mu financování úvěrem s dobou splácení méně než 54 měsíců, stroj odepíše za 5 zdaňovacích období a bude spokojen
  • financování leasingem s dobou trvání 54 měsíců a splácením 36 nebo 48 znamená vyšší výdaje, promítnutí ceny stroje do nákladů za 5-6 zdaňovacích období a riziko daňově neuznatelnosti zaplacených splátek při předčasném ukončení
  • pro velké společnosti a flotilové financování doporučujeme zvážit i nejvhodnějším řešením produktem je ale v tomto případě operativní leasing
|