Pojistné události - Cardif

Řešení pojistných událostí – Pracovní neschopnost a Ztráta zaměstnání

Řešení pojistných událostí – Trvalá invalidita, Úmrtí (pojištění Cardif)

 • Pojistnou událost nahlašte na BNP PARIBAS Cardif, telefonicky 234 240 234 nebo na http://www.cardif.cz/sluzby/nahlasit-pojistnou-udalost.html
 • Pojistnou událost nahlašte na ČSOB Pojišťovnu,a .s. , telefonicky 800 100 777 nebo na http://www.csobpoj.cz/cs/Stranky/hlaseni-pojistnych-udalosti.aspx
 • Vyplňte požadované formuláře a přiložte uvedené dokumenty
  • Úmrtí   
   • Ověřená kopie úmrtního listu
   • Originál pojistky (akceptace)
  • Trvalá invalidita 
   • Ověřená kopie rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání  invalidity 3. Stupně
   • Ověřená kopie rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přizvání invalidního důchodu pro invaliditu 3. Stupně
   • Kopie posudku o invaliditě – Posouzení zdravotního stavu ve smyslu ustanovení §8 zák. č. 582/1991 Sb. V
Informace o řešení pojistné události společnosti ČSOB Leasing,a.s. posílá přímo ČSOB Pojišťovna,a.s.

Kontakty ČSOB Leasing,a.s.:

tel.: 222 012 111
email: pojistneudalosti@csobleasing.cz

Průvodce
|