Neopravitelné škody ( totální ) a odcizení

Online žádosti

Hlášení pojistné události - neopravitelné škody

Dokument ke stažení

Mezinárodní formulář pro hlášení dopravní nehody (pdf, 67 kB)

Jak mám postupovat v případě dopravní nehody ?

  • přivolat policii příp. záchranou službu nebo hasiče ( 158, 112 ).
  • kompletně vyplnit Mezinárodní formulář pro hlášení dopravní nehody pokud možno zajistit svědka nehody ( především pokud jste poškozená strana )
  • nahlásit dopravní nehodu společnosti ČSOB Leasing a.s. a pojišťovně, u které máte sjednáno pojištění.

Postup v případě neopravitelné ( totální ) škody / odcizení

  • po písemném potvrzení totální škody pojišťovnou, dojde z důvodu zániku předmětu financování k předčasnému ukončení smlouvy k datu dopravní nehody, v případě odcizení k datu vydání usnesení od PČR.
  • Písemné vyjádření klienta k vraku - na tomto formuláři, který klient obdrží společně s ostatními dokumenty k pojistné události, vyjádří svůj zájem, případně nezájem, si havarovaný vůz ponechat. Toto vyjádření je jedním z předpokladů k vypracování konečného finančního vyrovnání zákaznické smlouvy.
    Finanční vyrovnání je pro smlouvy uzavřené od 1.1.2011 zpoplatněno dle aktuálně platného sazebníku poplatků.
  • Po ukončení pojistné události pojišťovnou ( klient je vždy písemně informován ze strany pojišťovny vyřizovacím dopisem ) přistupujeme ke konečnému finančnímu vyrovnání smlouvy. Lhůta na jeho zpracování je cca. 2 – 3 týdny od okamžiku obdržení pojistného plnění od pojišťovny.

Časté otázky / odpovědi

Kdo zasílá Velký technický průkaz na pojišťovnu v případě odcizení ?

Pokud je VTP uložen na ČSOBL ČSOB Leasing, je v případě odcizení odeslán na pojišťovnu ČSOB Leasing. Jestliže má VTP klient u sebe, je povinen VTP odeslat pojistiteli sám.

Kdy obdržím VTP po havárii ?

V případě, že se jedná o spotřebitelský úvěr, je VTP odeslán klientovi až po úplném finančním vyrovnání smlouvy, tj. po úplné úhradě veškerých pohledávek vůči ČSOB Leasing. V případě FL je VTP odeslán nájemci též po finančním vyrovnání smlouvy, pokud prodej vraku zajišťuje ČSOB Leasing. třetí osobě, je VTP částečně odhlášen a po úhradě faktury za prodej vraku třetí osobou je VTP odeslán přímo novému majiteli.

Co mám dělat s vrakem v případě SÚ ?

Jelikož ČSOBL a.s. není majitelem vozidla, prodej vraku si zajišťuje zákazník sám.

Co mám dělat v případě, že si vrak nechci ponechat ?

V případě, že klient nemá zájem o vrak ( bude vrak prodávat ČSOB Leasing) je povinen dodat adresu uložení vraku, servisní knížku, zelenou kartu, malý technický průkaz + klíče od vozidla .

Kdy je provedeno konečné finanční vyrovnání smlouvy ( dále jen KFV ) ?

V případě FL je předpokladem pro provedení KFV vyřešení prodeje vraku a dále pak obdržení pojistného plnění od pojistitele. V případě, že se jedná o spotřebitelský úvěr je KFV provedeno až po výplatě pojistného plnění. Termín na zpracování KFV je 2 – 3 týdny od okamžiku obdržení pojistného plnění s ohledem na 30 – ti denní lhůtu od data pojistné události na dozajištění úvěru jiným předmětem a zároveň s ohledem na datum splatnosti splátek ( zákaznická smlouva lze ukončit pouze k datu splatnosti splátky následujícího měsíce po vzniku pojistné události)

V případě jiných dotazů nás kontaktujete na: pojistneudalosti@csobleasing.cz

|