Potvrzení o bezdlužnosti / řádné placení

OnLine žádost

Potvrzení o bezdlužnosti

Tato žádost neslouží pro vystavení devinkulace. Pokud požadujete tento dokument, onLine žádost najdete v sekci Zákaznické požadavky / oblast pojištění / opravitelné škody.

Co je důležité vědět?

Potvrzení o bezdlužnosti slouží k doložení aktuálního stavu pohledávek na uzavřené zákaznické smlouvě. Pokud tedy žádáte o úvěr či jiné bankovní služby, můžete si u naší společnosti požádat o toto potvrzení.

Potvrzení vystavujeme v případě, že veškeré pohledávky na uzavřené smlouvě (smlouvách) jsou uhrazeny.

Originál potvrzení je zasílán na kontaktní adresu zákazníka ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti.

Žádost můžete zaslat pomocí onLine formuláře uvedeného v této sekci, nebo zaslat žádost e-mailem, faxem, poštou. Žádost musí obsahovat číslo zákaznické smlouvy a důvod vystavení potvrzení o bezdlužnosti.

|