Předčasné ukončení FL

OnLine žádost

Předčasné ukončení smlouvy - finanční leasing (zákaznické smlouvy začínající číslem 1, 2 nebo 3)

Popis procesu

O předčasné ukončení leasingové smlouvy můžete požádat pomocí onLine žádosti, uvedené v této sekci, popř. zaslat žádost e-mailem info@csobleasing.cz, faxem na číslo 271 128 028 nebo poštou na adresu naší společnosti ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4. V žádosti uveďte vždy číslo zákaznické smlouvy a datum, ke kterému požadujete smlouvu ukončit.

Návrh kalkulace předčasného ukončení Vám bude zaslána do dvou pracovních dnů na Vámi uvedený kontakt (nejrychlejší je varianta e-mailem). U návrhu najdete i souhlas s ukončením, který je třeba vyplnit a odeslat zpět do naší společnosti v případě, že se rozhodnete na návrh předčasného ukončení přistoupit. V odpovědním lístku si zvolíte přesné datum a pobočku naší společnosti, kde bude smlouva ukončena a Vám budou předány veškeré dokumenty s tímto související, včetně originálu technického průkazu. Před plánovaným datem ukončení od nás obdržíte i přesnou částku k doplacení. Úhradu je nutné zajistit před podpisem dokumentů.

Časté otázky / odpovědi

Kdo podepisuje dokumenty k ukončení smlouvy?

Dokumenty k ukončení smlouvy podepisuje vždy zákazník. Pokud se jedná o fyzickou osobu nepodnikatele, je potřebné mít u podpisu občanský průkaz. Pokud se jedná o fyzickou osobu podnikatele nebo právnickou osobu, podepisuje statutární osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku. I zde je nutné prokázat totožnost předložením občanského průkazu. V případě, že se zákazník nemůže k podpisu dostavit, může pověřit zástupce, který však musí mít plnou moc, vystavenou zákazníkem, s úředně ověřeným podpisem.

Je kalkulace předčasného ukončení závazná?

Pokud požádáte o vyčíslení částky doplacení smlouvy, tzv. předčasné ukončení, kalkulace je zcela nezávazná.

Co dělat, když se pro ukončení nerozhodnu?

Pokud jste obdržel kalkulaci předčasného ukončení a rozhodnete se pokračovat v dalším splácení Vaší smlouvy, informujte nás. Stačí zaslat e-mail (fax, pošta) se sdělením, do zprávy nezapomeňte uvést číslo zákaznické smlouvy.

|