Změna identifikačních údajů

OnLine Žádost

Žádost o změnu adresy pro zasílání korespondence

Časté otázky / odpovědi

Jaké změny jsou třeba nahlásit?

  1. změna příjmení / název společnosti
  2. změna kontaktní nebo statutární adresy / popř. trvalé bydliště
  3. změna telefonního čísla, e-mailu, faxu
  4. změna DIČ
  5. změna statutárního orgánu společnosti
  6. změna bankovního účtu

Jak o změnu požádat?

V případě žádosti o změnu kontaktní adresy můžete využít onLine žádost, kterou máte k dispozici v této sekci.

U ostatních změn požádejte písemně (formou e-mailu, faxu, poštou). Žádost musí obsahovat číslo Vaší zákaznické smlouvy, o jakou změnu žádáte, původní údaje a nové údaje, popř. datum, od kdy je změna platná. V případě změn v občanském průkaze, či Obchodním rejstříku, přiložte kopii nových dokladů.

Nezapomeňte uvést i telefonní číslo pro případné upřesnění požadavku od pracovníka naší společnosti.

|