Přeskočit na navigaci

Poptávkový formulář operativní leasing

Využijte unikátní nabidky vozidel Mobilita+

Typ osoby

Zadejte prosím výstup z konfiguratoru vozidla nebo připravenou nabídku vybraného vozidla včetně Vašich cenových podmínek

Maximální velikost souboru 2MB.

Přidat další soubor

Pojištění

Zákonný typ pojištění dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě újmy, způsobené provozem vozidla.

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či vandalismu.

Pojištění GAP kryje rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou vozidla a obecnou cenou stanovenou pojišťovnou v době, kdy dojde k totální škodě nebo odcizení.

Připojištění skel se vztahuje na poškození nebo zničení skla vozidla.

Rozsah služeb

Náklady na pravidelný servis a poruchy, které nejsou způsobeny uživatelem, a to včetně všech daní a poplatků souvisejících s řádným provozem vozidla.

Náklady na přezouvání vozidla včetně sezonních pneumatik a jejich uskladnění.

Vyberte preferovanou kategorii pneumatik vozidla.

Poskytované asistenční služby ČSOB Leasing Asistence včetně možnosti zapůjčení náhradního vozidla po dobu 5 dní zdarma.

Možnost využití náhradního vozidla nad rámec čerpání asistenční služby.

Široký výběr tankovacích karet od různých distributorů pohonných hmot k využití v rámci území ČR i zahraničí.

Systém zaznamenávání jízdních parametrů, jako jsou poloha, rychlost, nadmořská výška.

Napište následující slovo pozpátku 3442i88m

Odeslání formuláře není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či jiné změně jakékoliv smlouvy uzavřené s ČSOB Leasing a.s. či s jinou osobou, kterou ČSOB Leasing a.s. zastupuje.

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing