Přeskočit na navigaci

Kombinace úvěrů od ČSOB Leasing a Českomoravské záruční a rozvojové banky

Základní popis

Základní popis produktu Českomoravské záruční a rozvojové banky (dále jen ČMZRB)

O jakou podporu jde:

Program OPPIK – Expanze úvěry, výzva I.

Forma podpory:

zvýhodněný úvěr nebo zvýhodněný úvěr s finančním příspěvkem od ČMZRB.

Kdo může žádat:

mikro, malý, nebo střední podnikatel (do 250 zaměstnanců) v odvětví zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu, maloobchodu, ICT, poradenství, výzkumu a vývoji.

Na co lze žádat:

nové stroje a zařízení, rekonstrukce a pořízení staveb či stavebních pozemků, včetně DPH.

Schéma kombinace úvěrů

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

Zvýhodněný úvěr od ČMZRB:

 • výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, do výše 45 % způsobilých výdajů projektu,
 • úvěr je bezúročný,
 • doba splatnosti až 7 let,
 • odklad splátek jistiny úvěru až 3,5 roku.

Finanční příspěvek od ČMZRB:

 • finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru ČSOB Leasing použitého ke spolufinancování projektu,
 • • zajišťuje až 100% úhradu úroků.

Poskytujeme kompletní baliček služeb

 • Audit způsobilosti Vaší investice k veřejné podpoře zvýhodněným úvěrem (s finančním příspěvkem) od ČMZRB.
 • Nastavení úvěru podle pravidel programu Expanze.
 • Zpracování kompletní žádosti o zvýhodněný úvěr, včetně podnikatelského záměru.
 • Komunikace a vyřízení administrativy s poskytovatelem zvýhodněného úvěru (ČMZRB).
 • Zajištění případného finančního příspěvku na úroky komerčního úvěru během doby splácení úvěrů.

Stručný průvodce procesem získání podpory v programu OPPIK – expanze úvěry

 • Předběžné zjištění zájmu klienta o projektové financování od akvizitora ČSOB Leasing (dále ČSOBL).
 • Klient je kontaktován pracovníkem Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing (dále CDP) a je dotázán na základní parametry projektu.
 • CDP provede audit přijatelnosti projektu ze strany ČMZRB (poskytovatel zvýhodněného úvěru).
 • CDP předá informace pro schvalovací proces uvnitř ČSOBL.
 • Za součinnosti klienta, akvizitora a schvalovacích orgánů ČSOBL dochází k nastavení splátek a schválení úvěru.
 • CDP podá spolu s klientem žádost o podporu na ČMZRB
 • Po schválení žádosti podepíše klient s akvizitorem úvěrovou smlouvu na komerční úvěr od ČSOBL.
 • Klient podepíše s ČMZRB a ČSOBL úvěrové smlouvy.
 • proplacení finančního příspěvku na úroky z úvěru ČSOBL vždy po 1 roce zpětně

Kontakt

dotace@csobleasing.cz
tel.: 731 533 028

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing