Přeskočit na navigaci

Sazebník ČSOB Leasing

Finanční leasing

Změna smlouvy na žádost zákazníka

Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 5 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou - autopůjčovna 5 000 Kč + DPH

Změna pojištění na žádost zákazníka

z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy  (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč +  DPH

Předčasné ukončení na žádost zákazníka 

Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka 2 000 Kč + DPH
  - pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma

Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy

Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH

Předčasné ukončení z důvodu pojistné události

Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s. 4 000 Kč + DPH
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení 2 000 Kč + DPH

Operativní leasing se službami

Změna smlouvy na žádost zákazníka

Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek zdarma
Změna smluvních podmínek zdarma
Změna subjektu zákaznické smlouvy 1 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou - autopůjčovna 5 000 Kč + DPH

Změna pojištění na žádost zákazníka

z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy  (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč +  DPH

Předčasné ukončení na žádost zákazníka 

Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy
  - pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma

Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy

Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH

Předčasné ukončení z důvodu pojistné události

Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s. zdarma
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení zdarma

Operativní leasing účetně daňový

Změna smlouvy na žádost zákazníka

Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 1 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou - autopůjčovna 5 000 Kč + DPH

Změna pojištění na žádost zákazníka

z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy  (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč + DPH

Předčasné ukončení na žádost zákazníka 

Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy
  - pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy

Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy

Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH

Předčasné ukončení z důvodu pojistné události

Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s.* zdarma
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení zdarma

Zákaznický úvěr pro spotřebitele

Poplatky a služby

Veškeré služby prováděné u produktu Zákaznický úvěr pro spotřebitele jsou prováděny zdarma

Zákaznický úvěr pro podnikatele

Změna smlouvy na žádost zákazníka

Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 5 000 Kč
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou - autopůjčovna 5 000 Kč + DPH

Změna pojištění na žádost zákazníka

z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy  (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč

Předčasné ukončení na žádost zákazníka 

Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka 2 000 Kč
  - pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma

Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy

Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč

Předčasné ukončení z důvodu pojistné události

Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení 2 000 Kč

Slevy z poplatků

Slevy z poplatků (pro všechny produkty)

 Žádost pro 5 a více smluv najednou 50 % sleva z poplatku 
žádost zadaná přes zákaznický portál eLeasing (www.eleasing.cz)  20 % sleva z poplatku 
Změna subjektu zákaznické smlouvy - zákonné důvody (prodej závodu, fúze, převod po úmrtí zákazníka na dědice v 1. linii, rozvod)  zdarma 
Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných.

Služby prováděné zdarma

Výčet služeb prováděných zdarma (pro všechny produkty)

 Změna subjektu zákaznické smlouvy - zákonné důvody (prodej závodu, fúze, převod po úmrtí zákazníka na dědice v 1. linii, rozvod)
Předčasné ukončení smlouvy z důvodu úmrtí zákazníka 
Změna pojištění na žádost zákazníka v rámci hromadné pojistné smlouvy - se zachováním placení pojistného ve splátkách (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 
Změna pojištění z individuální pojistné smlouvy na hromadnou pojistnou smlouvu. 
Vystavení nové zelené karty při ztrátě tohoto dokladu 
Zapůjčení technického průkazu
Potvrzení - o trvání zákaznické smlouvy apod.
Změna identifikace (adresa, název společnosti / příjmení, bankovní účet)
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou (na konkrétního subnájemce)
Veškeré služby prováděné u produktu Zákaznický úvěr pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikatele)

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing