Přeskočit na navigaci

Jsme společensky odpovědní

Společenská odpovědnost v ČSOB Leasing, stejně jako v celé skupině ČSOB, je jedním ze základních kamenů firemní filozofie a nedílnou součástí našeho podnikání. Uvědomujeme si, že naše obchodní činnost je úzce propojena s prostředím i společností. Snažíme se proto rozumět potřebám svého okolí a směřovat k němu aktivity společenské odpovědnosti.

Základem pro fungování naší společnosti jsou naši zaměstnanci a hodnoty, v které věří. Jednáme na základě Etického kodexu. Korupce a úplatkářství nemá mezi námi místo. Jsme otevření, dbáme na profesionalitu, dobré vztahy s našimi zákazníky i obchodními partnery.

Jsme pyšní na to, že můžeme pomáhat řadě neziskových organizací - dětským domovům, sanatoriím a dalším. Pravidelně pořádáme zaměstnanecké finanční sbírky, díky kterým podporujeme integraci handicapovaných nebo jinak vyloučených lidí zpět do společnosti.

Na podporu neziskových organizací pořádáme dvakrát do roka charitativní pečení „Kdo nepeče s námi, peče proti nám“. Kromě toho se snažíme neziskovým organizacím pomáhat věnováním věcných darů. Dlouhodobě je podporujeme darováním použitých notebooků či nákupem osobních aut. Rádi se zapojujeme do charitativních sportovních akcí, pravidelně se účastníme např. Nočního běhu pro Světlušku nebo akce Teribear hýbe Prahou.

Díky našim zaměstnancům, kteří se hojně zapojují do firemního dobrovolnictví, můžeme přispět k realizaci mnoha užitečných věcí. Kolegové pomáhají udržovat a zkrášlovat objekty a venkovní prostory, organizovat akce nebo třeba svojí přítomností těší klienty domovů pro handicapované. Vážíme si kolegů, kteří chodí pravidelně darovat krev, krevní složky či kostní dřeň.

S našimi zaměstnanci máme nastavená dlouhodobá partnerství. Pečujeme o ně především z hlediska rovnosti pracovních příležitostí a různorodosti v týmech.

Zaměstnanci mají vhodně nastavený systém férové odměňování a benefitů, podporujeme je v jejich rozvoji. Snažíme se, aby prostředí, ve kterém pracují, odpovídalo jejich požadavkům a potřebám.

Každoročně pořádáme Den zdraví, kde se naši zaměstnanci učí, jak pracovat podle zásad ergonometrie, či jak se správně stravovat.  Myslíme i na zdravotně handicapované kolegy, pro které máme připravený benefitní program „Vital“, který nabízí pohodlnější pracovní podmínky.

Více o společenské odpovědnosti celé ČSOB Group naleznete na  webovém portálu

Pokud se o našem společenském chování chcete dozvědět více nebo s námi chcete v některé
z oblastí spolupracovat, kontaktujte nás na csr@csobleasing.

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing