Přeskočit na navigaci

Informace pro uchazeče

Jak probíhá výběrové řízení

Patříme mezi nejvýznamnější hráče na českém leasingovém trhu a věříme, že našeho úspěchu dosahujeme právě díky našim zaměstnancům. Práce u nás je náročná a právě proto jsme i velmi nároční při výběru zaměstnanců.

Při výběrovém řízení nejde jen o znalosti a dovednosti uchazečů, ale také o jejich motivaci, postoje a hodnoty.

Svým zaměstnancům nabízíme kariérní růst, proto v rámci výběrového řízení vždy upřednostňujeme interní zájemce. Dáváme prostor těm, kteří jsou výkonní a chtějí růst.

Pokud je to jen trochu možné, rádi nabízíme možnost uplatnění absolventům.

Jsme rádi, když výběrové řízení je v rámci možností partnersky vyvážené – když uchazeči o zaměstnání přichází se základní představou o ČSOB Leasingu a k výběrovému řízení přistupují aktivně, zjišťují pro sebe důležité informace.

Samotný proces výběrového řízení probíhá následovně:

  • Veškeré volné pracovní pozice inzerujeme na personálních portálech.
  • Pokud Vás některá z uveřejněných pozic zaujme, reagujte na ní prostřednictvím odpovědního formuláře, a to zasláním životopisu a ostatních v inzerátu požadovaných dokumentů.
  • V případě zájmu o uplatnění v jiné, než inzerované pozici, nám zašlete svůj životopis společně s průvodním dopisem na email:recruitment@csobleasing.cz
  • Z došlých životopisů pečlivě vybíráme ty, které nejvíce odpovídají našim očekáváním (požadavkům) kladeným na obsazovanou pozici. Následující přístup se odvíjí od důležitosti a náročnosti obsazované pozice a je individuální.
  • První kolo výběrového řízení bývá zpravidla realizováno formou individuálního pohovoru.
  • S uchazeči, kteří uspějí v prvním kole, se setkáváme v druhém kole, které zpravidla bývá finálním kolem. Při druhém kole výběrového řízení jdeme více do hloubky. Více ověřujeme znalosti, dovednosti, do většího detailu představujeme klíčové zodpovědnosti obsazované pozice. Někdy je možné se v rámci tohoto kola setkat s komplexnějšími formami výběru (odborné testy, case study atp.).
  • Před samotným ukončením výběrového řízení Vás můžeme požádat o poskytnutí referencí od Vašich posledních zaměstnavatelů.
  • Na základě výsledků druhého kola nejúspěšnějšímu uchazeči sdělíme naší pracovní nabídku. Pozice obsazujeme na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou.
  • V případě jakýchkoliv dotazů k výběrovému řízení nás můžete kontaktovat na email: recruitment@csobleasing.cz.

Co vás čeká po nástupu

Pro každého nového zaměstnance připravujeme ke dni nástupu Individuální adaptační plán. Ten se skládá ze seznamu rozvojových aktivit, které je třeba pro úspěšné zapracování na danou pozici zvládnout.

Během prvního dne probíhá vstupní školení, kde kromě Individuálního adaptačního plánu, každý nový zaměstnanec obdrží „Průvodce ČSOB Leasing pro nové zaměstnance“, adaptační brožuru, kde nalezne nejdůležitější informace pro snazší zorientování se u nás.

Každý nový zaměstnanec má k ruce garanta, mentora, který pomáhá novým zaměstnancům zvládat těžkosti prvních dní, resp. zkušební doby.

Prostřednictvím ekurzů a interních prezenčních kurzů nový zaměstnanec získá základní informace o našich produktech a procesech. Pro zaměstnance na obchodních pozicích již během zkušební doby organizujeme školení prodejních dovedností. Tam, kde je to účelné vedle kurzů využíváme „training on the job“, organizujeme adaptační kolečka, různé formy stínování atp.

S naší firemní strategií, vizí, hodnotami a firemní kulturou nové zaměstnance již během prvního dne osobně seznamuje generální ředitel. Nový zaměstnanec tak od začátku svého pracovního poměru má informace o strategii ČSOB leasingu a dokáže si tak lépe představit, jak k jejímu naplňování může ze své pozice přispět.

Nabídka kurzů je intenzivnější pro nové zaměstnance v rámci „zkušební doby“. Podle nároků pozice však vzdělávání pokračuje i nadále.

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing