Přeskočit na navigaci

Typické pozice v ČSOB Leasing

Obchod

Obchod je páteří ČSOB Leasingu a zodpovídá za získávání nových zákazníků a péči o zákazníky stávající. Zaměřuje se na obchodní činnost v oblasti financování osobních a užitkových aut, nákladních aut, strojů a zařízení. Nedílnou součástí obchodu je i zpracovávání podkladů pro schválení obchodních případů včetně komplexní finanční i nefinanční analýzy a posouzení rizikovosti obchodních případů. Součástí obchodu je rovněž product management a marketing.

Volné pozice

Pojišťovací makléř

Zodpovídá za vytváření podmínek pro pojištění všech předmětů, které jsou prostřednictvím ČSOB Leasingu financovány. Vedle ryze obchodní části, kam patří i vyjednávání pojistných podmínek s klíčovými pojišťovnami, uzavírání pojistných smluv, nabízí komplexní služby v oblasti pojištění, včetně řešení případných likvidací pojistných událostí. Součástí je i veškeré výkaznictví v pojištění.

Volné pozice

Finanční řízení & Operations

Oblast finančního řízení & Operations je velmi široká, zodpovídá za veškeré činnosti související se správou zákaznických smluv, finančním řízením ČSOB Leasing a.s., kam spadá vedení účetnictví a daní, finanční reporting a controlling, řešení pohledávek, ale i centrální nákup, facility a asset management. Finanční řízení & Operations zajišťuje také finanční zdroje pro obchodní operace a platební styk. Rovněž realizuje dojednané financování v dealerské a importérské sféře a zajišťuje správu dodavatelských úvěrů. Podílí se na zavádění a inovaci našich finančních produktů. Většina zaměstnanců Finančního řízení & Operations je v každodenním kontaktu s Obchodem a často komunikuje se zákazníkem.

Volné pozice

Týmy přímo řízené generálním ředitelem

V přímém řízení generálního ředitele jsou týmy s velmi rozmanitou obsahovou náplní. Můžete se zde setkat s týmem Credits, který  přezkoumává bonitu a scoring u externích subjektů a schvaluje obchodní případy, dále pak s týmem, který se zabývá řízením projektů,  procesů a systémem kvality. Dalšími týmy jsou právní služby, mimosoudní vymáhání, dále pak Vnitřní kontrola a Compliance, kde mimo jiné řeší reklamace a stížnosti. V neposlední řadě je jedním z přímo řízených týmů i tým lidských zdrojů, který se vedle lidsko-zdrojových oblastí zabývá i celospolečenskou odpovědností.

Volné pozice

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing