Přeskočit na navigaci

Koncern ČSOB

Společnost ČSOB Leasing,a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO 63998980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3491 (dále jen "ČSOBL"), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

další informace o koncernu ČSOB

ČSOB Holding

Company ČSOB Leasing,a.s., registered office Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, Company ID 63998980, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section B, inset 3491 (hereinafter 'ČSOBL'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing