Přeskočit na navigaci

Čistá mobilita ČSOB Leasing

Čistá mobilita

Jedná se o unikátní program, připravený Dotačním centrem ČSOB Leasing podporující získání dotací určených pro rozvoj mobility s využitím alternativních paliv v kombinaci s nabídkou výhodného financování a pojištění takovýchto vozidel.

Tento program vychází z postupné implementace Národního akčního plánu čisté mobility, schváleného vládou ČR. Samotná implementace je plánovaná období na období 2014 – 2020 s podporou na národní i nadnárodní úrovni. Plán je zaměřen na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Zmíněných cílů bude dosaženo zejména prostřednictvím uvádění do provozu nízkoemisních a bezemisních vozidel využívajících CNG, elektro a hybridní pohony.

Aktuálně spuštěné dotace v rámci programu Čistá mobilita ČSOB Leasing:


Pro podání žádosti a další informace nás kontaktujte na: dotace@csobleasing.cz.

 • zpracujeme žádost o dotaci,
 • posoudíme  projektový záměr klienta,
 • připravíme nabídku výhodného financování včetně nabídky pojištění
 • Dotační centrum ČSOB Leasing

  Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing poskytuje služby poradenství v oblasti výběru vhodného dotačního programu v rámci čerpání EU Fondů. Zajistí zpracování žádosti o dotace a připraví i financování projektů prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing / ČSOB.

  Kontakt

  dotace@csobleasing.cz

 • Proč čistá Mobilita?

  Emise rizikových látek z dopravy (z naftových a benzinových motorů) zásadní měrou ovlivňují nepříznivou imisní situaci ve velkých a středních městech a dokonce v celých regionech. Dochází i k častému překračování imisních limitů pro zdravotně škodlivé látky.

  Hlavním cílem čisté mobility je především snižování zdravotně rizikových emisí z dopravy, kterými jsou zejména rizikové emise prachových mikročástic menších než 10 mikrometrů, tzv. PM10, částice PM2,5, dále polycyklické aromatické uhlovodíky, benzen, aldehydy, oxidy dusíku, prekurzory ozónu, těžké kovy a prach. Dle odhadů Státního zdravotního ústavu se v roce 2012 v ČR expozice suspendovaným částicím PM10 podílela na cca 5 500 předčasných úmrtích. Fatální a zdravotní důsledky rizikových emisí jsou překvapivě násobně vyšší než z dopravních nehod.

  Cílová vize je 250 tisíc elektromobilů, stejný počet vozidel na stlačený zemní plyn a 1300 vozidel na kapalný zemní plyn na českých silnicích do roku 2030. V tomto horizontu se také dá očekávat rostoucí atraktivita vozidel na vodíkový pohon na českém trhu.

  Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo dopravy ČR

 • Proč elektromobilita?

  Čistá mobilita = úspora prostředků

  • náklady na „pohonné hmoty“ jsou u elektromobilu ve srovnání i s nejúspornějšími spalovacími motory řádově nižší
  • klasický spalovací motor pracuje v nejlepších případech s účinností mezi 25 a 30 %, tj. pouze přibližně ¼ veškeré energie obsažená v palivu je nakonec skutečně využita k pohonu vozu.
  • klasický spalovací motor je velmi komplikovaný mechanismus, který se skládá z více než 1 000 součástek, z nichž mnoho je mechanických. Oproti tomu je elektromotor mnohonásobně jednodušší.

  Srovnatelná cena vozu

  • ceny nových elektromobilů se neustále snižují
  • nabídka originálně upravených elektromobilů bez záboru zavazadlového prostoru
  • ČSOBL poskytuje výhodné financování vozidel s alternativními pohony
  • možnost využití dotací

  Ochrana životního prostředí

  • na rozdíl od klasických spalovacích motorů elektromobily neprodukují žádné přímé emise CO2, NOx, prachových mikročástic a dalších, často zdraví velmi škodlivých látek.

  Bezpečná a tichá jízda

  • elektromobily jsou bezpečnější než vozidla na klasické kapalné pohonné látky
  • zatímco klasické motory jsou při svém provozu hlučné, elektromotor prakticky žádný zvuk nevydává
  • jejich chod je dokonce natolik tichý, že bývají vybavovány reproduktory simulujícími zvuk klasického motoru kvůli bezpečnosti chodců

  Lepšící se podmínky pro dobíjení

  • síť rychlo dobíjecích stanic v ČR roste meziročně v desítkách procent, více na elektromobilita.cz
  • elektromobil je současně možné dobíjet i z jakékoliv běžné zásuvky 220V
 • Proč CNG?

  Čistá mobilita = úspora prostředků

  • nejlevnější palivo na trhu (nulová spotřební daň)
  • jezdíte za ekvivalent 1 litru benzínu, což vychází na 1 - 1,30 Kč/km; úspory cca 60% oproti benzínu, 40% oproti naftě
  • osvobození od silniční daně
  • možnost přechodu nákladní a autobusové dopravy na CNG s výrazným ekonomickým efektem s využitím továrně upravených CNG verzí

  Srovnatelná cena vozu

  • ceny nových vozů na CNG jsou téměř srovnatelné s běžnými
  • nabídka originálně upravených vozů na CNG bez záboru zavazadlového prostoru
  • ČSOBL poskytuje výhodné financování vozidel s alternativními pohony
  • návratnost (zejména u firemních flotil) se pohybuje v rozmezí 2 - 3 let
  • možnost využití dotací

  Ochrana životního prostředí

  • do zemního plynu se nepřidávají žádná karcinogenní aditiva;
  • spaliny neobsahují oxid siřičitý
  • snížení emisí CO2 o 20 - 25%
  • možnost výroby BioCNG z odpadů (čističky odpadních vod, skládky, kejda) a z obnovitelných zdrojů (kukuřice, tráva)

  Bezpečná a tichá jízda

  • CNG vozidla jsou bezpečnější než vozidla na LPG nebo na klasické kapalné pohonné látky
  • plynové agregáty mají tišší chod - až o 40% vně vozidel, až o 60% uvnitř
  • stálá kvalita plynu s ekvivalentem oktanového čísla 130 ovlivňující příznivě tichý chod motoru
  • univerzální pohon - CNG se dá využít v osobní, užitkové, nákladní, komunální dopravě, ale i pro vlaky, lodě, letadla, sekačky na trávu, rolby na úpravu ledu, vysokozdvižné vozíky, tahače, traktory atd.

  Lepšící se podmínky pro tankování

  • síť čerpacích stanic v ČR roste meziročně v desítkách procent
  • díky domácím plnícím stanicím můžete tankovat v pohodlí domova
  • hustá a stále rostoucí síť čerpacích stanic v západní Evropě (Itálie, Německo, Rakousko, apod.)

Typ osoby

Zadejte prosím výstup z konfiguratoru vozidla nebo připravenou nabídku vybraného vozidla včetně Vašich cenových podmínek

Maximální velikost souboru 2MB.

Přidat další soubor

Pojištění

Zákonný typ pojištění dle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozeného v případě újmy, způsobené provozem vozidla.

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení či vandalismu.

Pojištění GAP kryje rozdíl mezi účetní zůstatkovou hodnotou vozidla a obecnou cenou stanovenou pojišťovnou v době, kdy dojde k totální škodě nebo odcizení.

Připojištění skel se vztahuje na poškození nebo zničení skla vozidla.

Rozsah služeb

Náklady na pravidelný servis a poruchy, které nejsou způsobeny uživatelem, a to včetně všech daní a poplatků souvisejících s řádným provozem vozidla.

Náklady na přezouvání vozidla včetně sezonních pneumatik a jejich uskladnění.

Vyberte preferovanou kategorii pneumatik vozidla.

Poskytované asistenční služby ČSOB Leasing Asistence včetně možnosti zapůjčení náhradního vozidla po dobu 5 dní zdarma.

Možnost využití náhradního vozidla nad rámec čerpání asistenční služby.

Široký výběr tankovacích karet od různých distributorů pohonných hmot k využití v rámci území ČR i zahraničí.

Systém zaznamenávání jízdních parametrů, jako jsou poloha, rychlost, nadmořská výška.

Napište následující slovo pozpátku 26572f7v

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený zákazníku, společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále jen „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje.

Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz, kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ] ochranu práv. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.

Odeslání formuláře není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či jiné změně jakékoliv smlouvy uzavřené s ČSOB Leasing a.s. či s jinou osobou, kterou ČSOB Leasing a.s. zastupuje.

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing