V nabídce ČSOB Leasing od července přibude nový jedinečný produkt. V rámci své politiky společenské odpovědnosti představuje nový typ spotřebitelského úvěru pro handicapované s názvem „Opatrovník“. Kromě úroku 2,2 % klienti získají povinné ručení a havarijní pojištění i řadu doplňkových asistenčních služeb. Nabídka platí od 1. července 2016 a není časově omezená.

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí našeho podnikání. Kromě dobrovolnických dnů a pořádání zaměstnaneckých finančních sbírek také podporujeme integraci handicapovaných lidí a jejich aktivit mezi zdravé. Nyní k tomu přidáváme i zvýhodnění produktové nabídky. Na trhu přitom jde o úvěr zcela unikátní,“ popisuje Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČSOB Leasing. Zvýhodněná sazba je určená opatrovníkům zdravotně postiženým nebo přímo handicapovaným, kteří získali příspěvek státu na pořízení motorového vozidla a kteří chtějí zbývající část pořizovací ceny zaplatit prostřednictvím úvěru.

Kromě nízkého úročení ve výši 2,2 % jsou pro zákazníky připravené další služby. Ve splátkách úvěru je zahrnuté povinné ručení a havarijní pojištění, které klienta ochrání v případě krádeže nebo totální havárie vozidla. „Víme, že kvalitní pojištění je v tomto případě nezbytností, bez něj by totiž v případě ztráty nebo krádeže vozu klient musel část příspěvku vrátit Úřadu práce ČR,“ vysvětluje Petr Neuvirth, ředitel týmu Produktový a procesní rozvoj a marketing. Nadto v kombinaci s nabídkou variant doplňkových asistenčních služeb ČSOB Leasing získává garanci své mobility. „I zde jde o službu více než potřebnou, obzvláště pokud jde o klienta s tělesným postižením, pro kterého může problém představovat například pouhá výměna píchlé pneumatiky,“ dodává Petr Neuvirth.

Vyřízení bez starostí

Vzhledem k tomu, že mají držitelé příspěvku nárok na vrácení DPH, mohou využít i další bonus ČSOB Leasing. Pro zvýšení komfortu mohou při koupi vozu podepsat plnou moc k zastupování dodavatelem vozidla při řízení s Finančním úřadem a o vrácení daně se nebudou muset sami dál starat.

Pro čerpání výhod stačí uzavřít smlouvu o úvěru v minimální výši 70 000 Kč a kromě splnění standardních podmínek předložit také Rozhodnutí o přiznání příspěvku na koupi motorového vozidla.


Informace o ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008.

Petr Neuvirth, ředitel Rozvoje produktů, procesů & marketingu, ČSOB Leasing, e-mail: neuvirth@csobleasing.cz

Veronika Řezáčová, PR Specialist, Bison&Rose, e-mail: veronika.rezacova@bisonrose.cz, mobil: 731 686 619

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách