Přeskočit na navigaci

Hlášení pojistné události

Běžná parciální škoda

 • Jak mám postupovat v případě pojistné události?

  Pojistnou událost je nutné nahlásit společnosti ČSOB Leasing a.s. U úvěru / finančího leasingu nahlaste událost příslušné pojišťovně. V případě operativního leasingu nehodu nahlásíme u pojišťovny za vás. 

  Při hlášení pojistné události pojišťovně, prosím, nezapomeňte uvést co nejvíce informací ke vzniklé škodě a to především:

  - datum a čas nehody/události

  - místo, kde došlo ke škodě

  - popis vzniku události a příčinu události

  - přesný popis poškození

  - kontaktní údaje pro prohlídku a nafocení poškození technikem pojišťovny

  - informaci, kde a kdy se bude vozidlo/stroj opravovat 

  U škodních událostí, kdy náklady na opravu vozidla nepřesáhnou hranici 50 000,- Kč, NENÍ NUTNÉ VYSTAVENÍ DEVINKULACE (tzn., není potřeba souhlasu k vyplacení pojistného plnění od ČSOB Leasing a.s.)

  Devinkulaci si mohou klienti a pojišťovny vystavit přímo v aplikaci eLeasing na stránkách ČSOB Leasing. Pojistné plnění je následně poukázáno přímo na účet zákazníka nebo servisu (vždy záleží na dohodě mezi klientem, servisem a pojišťovnou). 

  V PŘÍPADĚ OPERATIVNÍHO LEASINGU JE CELÁ ŠKODA VYŘIZOVÁNA NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ A DEVINKULACE SE TEDY NEVYSTAVUJE.

Totální škoda a odcizení

 • Jak mám postupovat v případě pojistné události?

  Pojistnou událost je nutné nahlásit společnosti ČSOB Leasing a.s. U úvěru / finančího leasingu nahlaste událost příslušné pojišťovně. V případě operativního leasingu nehodu nahlásíme u pojišťovny za vás. 

  Při hlášení pojistné události pojišťovně, prosím, nezapomeňte uvést co nejvíce informací ke vzniklé škodě a to především:

  - datum a čas nehody/události

  - místo, kde došlo ke škodě

  - popis vzniku události a příčinu události

  - přesný popis poškození

  - kontaktní údaje pro prohlídku a nafocení poškození technikem pojišťovny 

  Postup v případě neopravitelné (totální) škody / odcizení

  Po písemném potvrzení totální škody pojišťovnou dojde z důvodu zániku předmětu financování k předčasnému ukončení smlouvy, v případě odcizení bude smlouva ukončena po doručení Usnesení od PČR. 

  Písemné vyjádření klienta k vraku - na tomto formuláři, který klient obdrží společně s ostatními dokumenty k pojistné události, vyjádří svůj zájem, případně nezájem si havarovaný vůz ponechat. Toto vyjádření je jedním z předpokladů k vypracování konečného finančního vyrovnání zákaznické smlouvy. Finanční vyrovnání je pro smlouvy uzavřené od 1.1.2011 zpoplatněno dle aktuálně platného sazebníku poplatků. 

  Po ukončení pojistné události pojišťovnou (klient je vždy písemně informován ze strany pojišťovny vyřizovacím dopisem) přistupujeme ke konečnému finančnímu vyrovnání smlouvy. Lhůta na jeho zpracování je cca. 2 – 3 týdny od okamžiku obdržení pojistného plnění od pojišťovny.

FORMULÁŘ PRO HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI

V případě nejasností s vyplněním on-line formuláře nás prosím kontaktujte na čísle +420 222 012 944.

Produkt

 • úvěr: smlouvy začínající číslem 7
  finanční leasing: smlouvy začínající čísly: 1; 2; 3
  operativní leasing: smlouvy začínající číslem 4

Úvěr, finanční leasing

Typ pojistné události

Způsob likvidace

Pojištění bude čerpáno z

Operativní leasing

Datum a čas nehody

Uveďte adresu (ulice, obec) nebo nejbližší obec.

Příčina vzniku poškození

 • Vandalismem se rozumí poškození nebo zničení vozidla nebo jeho části úmyslným jednáním (zásahem) cizí osoby. V případě vandalismu nebo odcizení je nutné volat policii.

 • Odcizením se rozumí přivlastnění si odcizeného vozidla nebo jeho části krádeží nebo loupeží. V případě odcizení vozidla nebo jeho části je nutné volat policii.

 • Střetem se zvěří se rozumí střet s lesní zvěří, hospodářskými zvířaty, domácími zvířaty, ptáky apod.

 • Živlem se rozumí požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, krupobití, povodeň, záplava, vichřice apod.

Z jakého pojištění bude poškození čelního skla hrazeno

Vozidlo bylo v době vzniku škody zaparkováno

Datum narození

Uveďte adresu (ulice; číslo popisné; obec, PSČ).

E-mail na který bude zasláno číslo pojistné události.

"B" Protistrana

Datum narození řidiče

Viník

Šetreno policií

Dokumenty od policie

(maximální velikost souboru 7 MB)

Svědek nehody

Použití odtahové služby

Bylo poškozeno vaše vozidlo?

Přejete si využít některý z doporučených servisů ČSOB Leasing?

Vyhledávání servisů

Uvažujete o zapůjčení náhradního vozidla?

K vyřízení pojistné události prosím doložte tyto doklady:

 • Kopii řidičského průkazu — jste-li účastníkem dopravní nehody
 • Dokumenty od Policie ČR — dojde-li k vloupání, odcizení, nebo vandalismu

V případě, že nám nemůžete výše uvedené doklady doložit nyní, lze je dodatečně zaslat na: pojistneudalosti@csobleasing.cz nebo poštou na adresu: ČSOB Leasing, a.s, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4., pojistné události. Ve veškeré korespondenci uvádějte RZ (SPZ) poškozeného vozidla.

(maximální velikost souboru 7 MB)
(maximální velikost souboru 7 MB)
Napište následující slovo pozpátku i6yku94q

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing