Přeskočit na navigaci

Změny ve splátkovém kalendáři

Ve svém osobním i firemním životě se můžete dostat do situace, kdy potřebujete z nejrůznějších důvodů provést změny aktuálního splátkového kalendáře. Termín pro zpracování změny je 6 pracovních dní od dodání kompletních podkladů. Výše poplatku se řídí platným Sazebníkem ČSOB Leasing.
Naše společnost umožňuje následující běžné změny splátkového kalendáře:

 • Jednorázové navýšení splátky (mimořádná splátka).
 • Zkrácení splátkového kalendáře – možné pouze u finančního leasingu!

Uvedené změny splátkového kalendáře je možné provést maximálně jednou za 12 měsíců:

 • Odklad splátek bez prodloužení, nebo s prodloužením smlouvy o odkládané splátky.
 • Prodloužení splátkového kalendáře.
 • Jak požádat o změnu?
 • Povinné pojištění:

  Pokud není předmět financování pojištěn v rámci hromadné pojistné smlouvy (tzn. pojistné není hrazeno v rámci splátek zákaznické smlouvy), je povinnost zákazníka zajistit pojištění předmětu financování po celou dobu trvání zákaznické smlouvy a dodat požadované doklady spolu s podepsanými dokumenty ke změně smlouvy. V případě nedodání požadovaných dokladů je naše společnost oprávněna předmět financování pojistit na náklady zákazníka, splátka pojištění se projeví ve výši splátky

Vyberte požadovanou změnu splátkového kalendáře

Zkrácení splátkového kalendáře je možné pouze u finančního leasingu, zkontrolujte prosím číslo Vaší smlouvy.

Jedná se o výši mimořádné splátky bez řádné splátky.

Dokumenty ke změně si přeji zaslat

 • Dokumenty ke změně Vaší smlouvy zasíláme na smluvní e-mail
  E-mail si můžete ověřit/změnit prostřednictvím eLeasingu nebo telefonicky na čísle 230 029 111.

Napište následující slovo pozpátku e7ax59it

Informace o zpracování osobních údajů

Vážený zákazníku, společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále jen „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje.

Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz, kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ] ochranu práv. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.

Financování

Kontaktní údaje

Jak vám můžeme pomoci?

Našim zákazníkům rádi pomůžeme s jejich problémy. Klikněte na situaci, která nejpřesněji popisuje váš problém, máme pro vás řešení.

Vstup do eLine Vstup do eLeasing