Vážení klienti,

obracíme se na vás v souvislosti s dopady epidemie COVID-19. Pro ty z vás, kteří si požádali o odklad splátek, nastává opět čas, kdy je potřeba nastavit režim řádných splátek, abychom předešli nedorozuměním či problémům se splácením. Pokud by bylo cokoliv nejasné, prosím, obraťte se na naše kontakty uvedené níže, abychom dané společně vyřešili.

  • e-mailem na info@csobleasing.cz z vaší emailové adresy registrované u ČSOB Leasingu,
  • pomocí klientské zóny (eLeasing)
  • pomocí klientské linky +420 230 029 111
  • písemně na adresu ČSOB Leasing, a.s., Výmolova 353/3, Praha 5, 150 000 nebo
  • pomocí elektronického bankovnictví ČSOB (platí pouze pro klienty ČSOB - fyzické osoby)

  • Zkontrolujte si, prosím, výši a termín splatnosti nejbližších následujících splátek dle smluvní dokumentace a případně si upravte své platební příkazy tak, abyste se nedostali nedopatřením do prodlení s úhradou vašich závazků po ukončení doby odkladu.

  • Pokud budete mít jakákoliv přání či požadavky, neváhejte se, prosím, obrátit na naše Klientské Centrum na telefonním čísle 230 029 111. Jsme Vám zde k dispozici každý pracovní den od 08:00-17:00.

S přáním všeho dobrého a především pevného zdraví,

ČSOB Leasing, a.s.

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách