Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o aktuálních legislativních změnách, které se týkají registrace vozidel a průkazů k nim.

1) Změny s účinností od 1. 1. 2024:


 • Velký technický průkaz („VTP“) bude zrušen. Místo dvou technických průkazů bude existovat pouze jeden, a to Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz; „ORV“). ORV bude navíc obsahovat některé nové údaje. Zbývající technické informace budou dostupné pouze elektronicky (pozn. technická data z ORV budou dostupná individuálním náhledem do online registru vozidel či na Portálu dopravy: https://portaldopravy.cz/). K načtení dat z Registru silničních vozidel bude stačit zadat číslo registračního dokladu nebo VIN kód vozidla.

 • Změna dvou průkazů za jeden nový bude postupný proces. U starších vozidel dojde k výměně průkazů v okamžiku, kdy bude realizován nějaký registrační úkon na Registru vozidel. Úřad VTP a ORV odebere a vydá doklad nový = s každou změnou provozovatele nebo vlastníka dojde ze strany Registru vozidel k vydání nového ORV.

 • ● Zrušení VTP má dopad na stávající práva a povinnosti dle zákaznických smluv, které souvisely s oběhem a manipulací VTP v rámci trvání zákaznické smlouvy.

 • Důležité pozor: týká se pouze nových ORV (malý technický průkaz, kde již není papírový velký technický průkaz, tedy malý techničák dle nových pravidel). Nově, na místo dosavadního předání originálu VTP do naší úschovy, vyžadujeme zaslání kopie ORV, a to jednoduše

  • ● elektronicky prostřednictvím klientského portálu Můj eLeasing (sekce „Žádosti" > zaslání e-kopie ORV)
  • nebo
  • ● webového formuláře „Napište nám“

 • ● Údaje o platnosti STK již nebudou na dokladech k vozidlu, ale jen v elektronické podobě v Registru vozidel (Informace o platnosti STK najdete na www.kontrolatachometru.cz), proto již není zapotřebí upozorňovat na nutnost prodloužení platnosti STK s výjimkou Operativního leasingu se službami, protože tuto informaci získá klient jakožto provozovatel vozidla nově jednodušeji sám elektronicky, a pomoc v této věci od leasingové společnosti již logicky nepotřebuje.

 • Potřebujete-li předchozí souhlas právního vlastníka vozidla pro úkony ve vztahu k Registru vozidel* (typicky třetí značka, značka na přání apod.) využijte, prosím, jednoduchý vyplňovací formulář souhlasu.

 • Potřebujete-li vystavit plnou moc právního vlastníka vozidla pro úkony ve vztahu k Registru vozidel* (typicky změna vlastníka/provozovatele nebo uložení/vyzvednutí značky z depozita), pošlete nám, prosím, žádost, a to jednoduše:

 • Stejnou cestou nám, prosím, vždy zašlete aktuální kopii ORV (nové Osvědčení o registraci vozidla/průkazu k vozidlu dle zákona), jakmile budou změny v něm dle nových pravidel provedeny.


 • * Plné moci, ani souhlasu ze strany ČSOB Leasing, a.s., není zapotřebí (= tyto změny může klient jakožto provozovatel oznamovat sám bez naší součinnosti) např. při:
  • ● oznámení ztráty/odcizení/zničení/poškození ORV a VTP;
  • ● oznámení ztráty/odcizení/zničení značky
  • ● změně jiných údajů (než údajů o vlastníkovi) – např. změně názvu/jména/sídla/bydliště provozovatele. 

 • Při přepisu vozu po ukončení finančního leasingu či úvěrového financování s převodem vlastnického práva na stávajícího provozovatele (zákazníka) se nyní jedná jen o zápis změny v průkazu vozidla a evidenční/technická prohlídka se nedokládá. Pro změnu vlastníka stačí doložit průkaz vozidla a plnou moc od poskytovatele financování. Správní poplatek je 50Kč*.

 • * Pozor při zápisu provozovatele, dopsání leasingové společnosti jako vlastníka, zápisu změny provozovatele stále platí, že se jedná o převod vozidla a je potřeba evidenční/technická prohlídka a správní poplatek je 800 Kč.

 • ● V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím klientské zóny: můj eLeasing nebo na naší zákaznické lince +420 230 029 111.

2) Pro připomenutí: klíčové změny v oblasti registrace vozidel od 1. 3. 2023 s dopady do přítomnosti.


 • Výrobci automobilů a jejich akreditovaní zástupci (prodejci) přestali vydávat tzv. velký technický průkaz („VTP“), který postupně přestane být součástí dokumentace k novému vozu. Kupující od prodejce již nyní zpravidla nedostává velký technický průkaz, ale originál tzv. CoC listu*, který musí předložit při registraci vozidla.

 • * CoC list - Certificate of Conformity (prohlášení o shodě) je dokument, který vydává výrobce vozidla a kterým dokládá, že vozidlo, k němuž byl vydán, dosahuje technických parametrů dle stanovených norem. Originál slouží k první registraci vozidla v kterémkoli státu EU. K vyrobenému vozidlu je vydán pouze jeden originál CoC listu. Každá další vytištěná kopie je označena jako „kopie“ nebo „duplikát“ a nelze ji použít k registraci vozidla. CoC list obsahuje řadu ochranných prvků, aby nemohlo dojít k jeho padělání.

 • ● Při přepisu vozidla bylo doposud nutné doložit evidenční/technickou prohlídku ne starší 30 dní. Nově platí evidenční/technická prohlídka pro převod vozidla 1 rok, a to i zpětně. Protokol o prohlídce není nutné dokládat fyzicky. Registry vozidel mají přístup do systému STK a protokol si najdou v elektronické podobě.

 • Ztráta průkazu vozidla je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 500 Kč. Pokud je doloženo odcizení průkazu protokolem od policie správní poplatek činí 100Kč.

Váš ČSOB Leasing

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách