Společenská odpovědnost v ČSOB Leasing, stejně jako v celé skupině ČSOB, je jedním ze základních kamenů firemní filozofie a nedílnou součástí našeho podnikání. 

Jsme společensky odpovědní

Uvědomujeme si, že naše obchodní činnost je úzce propojena s prostředím i společností. Snažíme se proto rozumět potřebám svého okolí a směřovat k němu aktivity společenské odpovědnosti.

Základem pro fungování naší společnosti jsou naši zaměstnanci a hodnoty, v které věří. Jsme otevření, dbáme na profesionalitu, dobré vztahy s našimi zákazníky i obchodními partnery.

Jsme pyšní na to, že můžeme pomáhat řadě neziskových organizací - dětským domovům, sanatoriím a dalším. Pravidelně pořádáme zaměstnanecké finanční sbírky, díky kterým podporujeme integraci handicapovaných nebo jinak vyloučených lidí zpět do společnosti.

Na podporu neziskových organizací pořádáme různé interní akce se zaměstnanci, např. charitativní pečení „Kdo nepeče s námi, peče proti nám“. ČSOB Leasing podporuje takové neziskové subjekty, kde podporu vnímá jako smysluplnou a užitečnou.

Kromě toho se snažíme neziskovým organizacím pomáhat věnováním věcných darů (např. darováním vyřazené IT techniky či kancelářského nábytku a realizací finančních sbírek).

Rádi se zapojujeme do charitativních sportovních akcí. Zaměstnanci pomáhají udržovat a zkrášlovat objekty a venkovní prostory, organizovat akce nebo třeba svojí přítomností těší klienty domovů pro handicapované.

ČSOB Leasing si váží kolegů, kteří chodí pravidelně darovat krev, krevní složky či kostní dřeň.

Se zaměstnanci tvoříme dlouhodobá partnerství

ČSOB Leasing podporuje rovné pracovní příležitosti, rozvíjí talent zaměstnanců. ČSOB Leasing má zájem o zdraví a životní spokojenost zaměstnanců, nabízí jak možnost práce z domova, pokud to charakter práce dovoluje, tak i v individuálních případech různé formy kratších úvazku. Standardně nabízí zaměstnancům trénink v oblasti work-life balance, pomáhá v preventivní rovině předcházet psychosomatickým onemocněním a negativním dopadům stresu.

Zaměstnanci mají vhodně nastavený systém férové odměňování a benefitů, podporujeme je v jejich rozvoji. Snažíme se, aby prostředí, ve kterém pracují, odpovídalo jejich požadavkům a potřebám.

ČSOB Leasing předchází korupčnímu jednání a střetům zájmu prostřednictvím přijatých opatření a politik jako jsou: Etický kodex, Politika skupiny KBC proti korupci a úplatkářství, Politika ČSOB – oznamování škodlivého jednání a další. ČSOB Leasing nefinancuje obchodní transakce se zbraněmi. ČSOB Leasing nepodporuje obchod se zeměmi porušujícími lidská práva.

Více o společenské odpovědnosti celé ČSOB Group naleznete na webovém portálu
Pokud se o našem společenském chování chcete dozvědět více nebo s námi chcete v některé z oblastí spolupracovat, kontaktujte nás na info@csobleasing.

  • prohlášení o nulové toleranci k trestné činnosti
  • Hlášení pojistné události
    Změny na smlouvách