Finanční leasing
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 5 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna 5 000 Kč + DPH
Změna pojištění na žádost zákazníka
z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení na žádost zákazníka
Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka 2 000 Kč + DPH
- pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma
Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy
Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení z důvodu pojistné události
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s. 4 000 Kč + DPH
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení 2 000 Kč + DPH
Operativní leasing se službami
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek zdarma
Změna smluvních podmínek zdarma
Změna subjektu zákaznické smlouvy 1 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna 5 000 Kč + DPH
Změna pojištění na žádost zákazníka
z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení na žádost zákazníka
Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy
- pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma
Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy
Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení z důvodu pojistné události
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s. zdarma
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení zdarma
Operativní leasing účetně daňový
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 1 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna 5 000 Kč + DPH
Změna pojištění na žádost zákazníka
z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení na žádost zákazníka
Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy
- pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) Dle všeobecných obchodních podmínek smlouvy
Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy
Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení z důvodu pojistné události
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události - prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s.* zdarma
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení zdarma
Zákaznický úvěr pro spotřebitele
Poplatky a služby
Veškeré služby prováděné u produktu Zákaznický úvěr pro spotřebitele jsou prováděny zdarma
Zákaznický úvěr pro podnikatele
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek 2 000 Kč
Změna smluvních podmínek 2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy 5 000 Kč
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna 5 000 Kč + DPH
Změna pojištění na žádost zákazníka
z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují). 5 000 Kč
Předčasné ukončení na žádost zákazníka
Předčasné ukončení smlouvy na žádost zákazníka 2 000 Kč
- pokud zákazník uzavře novou zákaznickou smlouvu (do jednoho měsíce po ukončení) zdarma
Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy
Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru). max. výše 6 000 Kč + DPH
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy 10 000 Kč + DPH
Předčasné ukončení z důvodu pojistné události
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení 2 000 Kč
Slevy z poplatků
Slevy z poplatků (pro všechny produkty)
Žádost pro 5 a více smluv najednou 50 % sleva z poplatku
žádost zadaná přes zákaznický portál eLeasing (www.eleasing.cz) 20 % sleva z poplatku
Změna subjektu zákaznické smlouvy - zákonné důvody (prodej závodu, fúze, převod po úmrtí zákazníka na dědice v 1. linii, rozvod) zdarma
Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných.
Služby prováděné zdarma
Výčet služeb prováděných zdarma (pro všechny produkty)
Změna subjektu zákaznické smlouvy - zákonné důvody (prodej závodu, fúze, převod po úmrtí zákazníka na dědice v 1. linii, rozvod)
Předčasné ukončení smlouvy z důvodu úmrtí zákazníka
Změna pojištění na žádost zákazníka v rámci hromadné pojistné smlouvy - se zachováním placení pojistného ve splátkách (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují).
Změna pojištění z individuální pojistné smlouvy na hromadnou pojistnou smlouvu.
Vystavení nové zelené karty při ztrátě tohoto dokladu
Zapůjčení technického průkazu
Potvrzení - o trvání zákaznické smlouvy apod.
Změna identifikace (adresa, název společnosti / příjmení, bankovní účet)
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou (na konkrétního subnájemce)
Veškeré služby prováděné u produktu Zákaznický úvěr pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikatele)
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách