Koncern ČSOB

Společnost ČSOB Leasing,a.s., se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO 63998980, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3491 (dále jen "ČSOBL"), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

další informace o koncernu ČSOB

ČSOB Holding

Company ČSOB Leasing,a.s., registered office Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, Company ID 63998980, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section B, inset 3491 (hereinafter 'ČSOBL'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách