S pomocí služeb ČSOB Leasing můžete produktivně využívat financované vozidlo, stroj či zařízení již nyní v přítomnosti a zaplatit za ně postupně až v budoucnosti.

ČSOB Leasing tak podporuje budoucnost (v životě i podnikání) u svých klientů a zároveň v rámci svého podnikání zohledňuje společenskou odpovědnost, potřebu chránit přírodu a pečovat o životní prostředí.

ČSOB Leasing patří řadu let mezi největší leasingové společnosti v České republice

Poskytujeme úplnou nabídku finančních produktů (asset finance) pro pořízení/užívání dopravní techniky, strojů a zařízení – účelový úvěr, finanční i operativní leasing.

Produkty a služby poskytujeme všem typům zakazníků, kterými jsou podnikatelé, právnické osoby i spotřebitelé. Nabízíme k produktům širokou škálu doprovodných služeb.

Jsme vám vždy nablízku. Zajišťujeme vám osobní přístup ve vašem regionu.
Jsme váš bezpečný přístav při financování díky finančnímu zázemí skupiny ČSOB a KBC Group.

Disponujeme nejvyšší kapitálovou vybaveností z leasingových společností na českém trhu. Jsme nejvyhledávanějším poskytovatelem financování mezi podnikateli a nejžádanější leasingovou společností ve financování strojů a zařízení.

1. Místo
TRADIČNĚ SE UMISŤUJEME NA PŘEDNÍCH MÍSTECH V SOUTĚŽÍCH O NEJLEPŠÍ FINANČNÍ PRODUKTY A SPOLEČNOSTI NA TRHU

Naše ocenění

  • Zlatá koruna 2019 a 2018: ČSOB Autopůjčka

  • Zlatá koruna 2017: Autopilot

  • Zlatá koruna 2011: ČSOB Autolease: Flotila

  • Stříbrná koruna 2015 : HITKREDIT- podnikatelský úvěr

  • Stříbrná koruna 2013: Financování elektromobilů
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách