Vážení klienti,

obracíme se na vás v souvislosti s dopady epidemie COVID-19, které teď společně čelíme. S ohledem na nelehkou situaci celé řady z vás se průběžně snažíme najít co nejrozumnější řešení a nástroje, které vám mohou pomoci.

1. Využití ochranné doby pro splácení úvěrů

V souvislosti s nově schválenými podmínkami (platnými k 20. 4. 2020) zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 máte možnost oznámit úmysl využít ochrannou dobu pro splácení. V této souvislosti jsme upravili naší stávající nabídku pro vás dle státem nově nastavených podmínek.

Vaše oznámení o úmyslu využít ochrannou dobu můžete podat těmito způsoby:

  • e-mailem zaslaný formulář na info@csobleasing.cz z vaší emailové adresy registrované u ČSOB Leasingu,
  • pomocí klientské zóny (eLeasing)
  • písemně na adresu ČSOB Leasing, a.s., Výmolova 353/3, Praha 5, 150 000 nebo
  • pomocí elektronického bankovnictví ČSOB (platí pouze pro klienty ČSOB - fyzické osoby)

Formulář pro podání oznámení naleznete zde

2. Zajištění vaší mobility v případě končících operativních leasingů osobních vozidel

Aktivně nabízíme prodloužení tohoto pronájmu o období až dalších tří měsíců za jinak stejných smluvních podmínek jako u dosavadního pronájmu, a to bez poplatku.

3. Státní podpora a pomoc při řešení odložených investic

ČMZRB bude prostřednictvím bank a finančních institucí distribuovat státní pomoc v rámci svých úvěrových programů. Jsme stabilním leasingovým partnerem ČMZRB. Máme finanční produkty, na které umíme napojit státní podporu, až budete dále realizovat nyní odložené investice – např. Expanze zákaznický úvěr, v rámci kterého pro vás zajistíme s pomocí vlastního dotačního poradenského centra vše od zpracování záměru až po součinnost v plnění podmínek programu.

Závěrem vás prosím, abyste o své situaci s námi aktivně komunikovali, ať vám můžeme poskytnout nejlepší řešení dle vaší konkrétní situace a pomůžeme předejít problémům. V daném jsme vám plně k dispozici na vašich obvyklých či výše uvedených dodatečných kontaktech.

Přeji vám především pevné zdraví a ať dané období co nejlépe zvládnete po profesní i soukromé stránce. My uděláme maximum pro to, abychom vám s tím nyní pomohli.

Pavel Prokop, generální ředitel ČSOB Leasing, a.s.

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách