Nepřípustná odvětví

Projekty spadající do následujících odvětví nejsou způsobilé pro zařazení do programu EIB financování:

a) Výroba zbraní a střeliva, výzbroje, vojenského nebo policejního vybavení nebo infrastruktury a vybavení nebo infrastruktury omezující jednotlivá lidská práva a svobody (např. věznice nebo jakékoli formy nápravných zařízení);

b) Hazardní hry a zařízení pro jejich provozování;

c) Výroba, zpracování a distribuce tabákových výrobků;

d) Činnosti, při kterých se pro vědecké nebo výzkumné účely používají živá zvířata a u kterých nelze zaručit soulad s "Evropskou dohodou o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely";

e) Činnosti, jejichž vliv na životní prostředí nelze zpravidla zmírnit a/nebo kompenzovat (viz také Oddíl 3 o souladu se směrnicemi EU a národními zákony týkajícími se životního prostředí);

f) Odvětví považovaná za eticky nebo morálně kontroverzní, např. výzkum klonování lidí;

g) Čistě developerská činnost;

h) Čistě finanční činnost, např. obchodování s finančními nástroji.


Průvodce
|