Řádné ukončení smluv

Informace k ukončení

Zákaznická smlouva končí po splnění všech podmínek daných v ustanovení Všeobecných smluvních podmínek.

Při sjednání smlouvy je vždy stanoveno datum řádného ukončení. Podmínkou řádného ukončení smlouvy je úhrada všech závazků plynoucích z uzavřené smlouvy.

U produktu finanční leasing obdržíte 3 měsíce před koncem smlouvy avízo o řádném ukončení, které obsahuje informace o podmínkách ukončení smluvního vztahu vč. pojištění, zálohovou fakturu na kupní cenu a případný přehled přeplatků a nedoplatků na Vaší smlouvě.

V den řádného ukončení Vám zašleme ukončovací dokumentaci, která obsahuje:

  • Oznámení o řádném ukončení (u Finančního leasingu včetně plné moci pro změnu držitele v technickém průkazu a daňového doklad na uhrazenou kupní cenu)
  • případný přehled přeplatků na ukončované smlouvě
  • originál technického průkazu (máme-li jej v držení).

Zásilka je odeslána standardně doporučeně na Vaši kontaktní adresu.

Finanční leasing s Opcí odkupu předmětu financování po ukončení smlouvy – smlouvy uzavřené od 1.1.2009

Dle nové legislativy musí být finanční leasing uzavřen s možností odkupu předmětu financování, tzv. Opce odkupu. Opce je vlastně předkupní právo na koupi vozu. Zákazník má tedy jistotu, že mu bude předmět financování na konci leasingové smlouvy nabídnut k odkupu.

Podmínkou pro uplatnění opce je uhrazení všech finančních závazků na smlouvě, včetně úhrady odkupní ceny,nejpozději do data řádného ukončení smlouvy.
Pokud nebudou v den řádného ukončení smlouvy uhrazeny veškeré závazky na smlouvě, zákazník nenávratně ztrácí právo na uplatnění opce a tím i právo na převod předmětu financování do svého vlastnictví.
Časté otázky / odpovědi

Co je to kupní cena?

Částka, za kterou si od ČSOBL odkupujete předmět financování, a to po uplynutí sjednání doby trvání leasingu. Částka je předem dohodnutá při podpisu smlouvy a je v ní vyznačena, obvykle ve výši 1.000,- Kč + DPH

Mám datum ukončení za 3 týdny, potřeboval bych, abyste mi doklady zaslali už teď, všechno mám doplaceno.

Smlouvu není možné ukončit dříve než k datu skutečného ukončení dle smlouvy. Toto je stanoveno ve všeobecných smluvních podmínkách.

|