Ukončení živnosti

V případě, kdy jste ukončili živnost a potřebujete převést Vaši zákaznickou smlouvu na rodné číslo, je postup následující:

  • zašlete žádost o změnu na smlouvě (přepis IČ na rodné číslo) e-mailem na adresu zmenysmluv@csobleasing.cz, poštou na adresu naší společnosti ČSOB Leasing, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4, faxem 271 128 271. Žádost musí obsahovat číslo zákaznické smlouvy, rodné číslo, aktuální adresu trvalého bydliště, kopii potvrzení o ukončení živnosti a datum, k jakému byla živnost ukončena.V případě, že živnost bude ukončena na dobu kratší, než je délka zákaznické smlouvy, nelze změnu provést. V tomto případě se jedná o změnu subjektu, viz článek Převod smlouvy.
  • po obdržení kompletní žádosti bude změna zpracována do 5ti dnů.
  • obdržíte od nás oznámení o provedení změny a splátkový kalendář uvedený na rodné číslo.
|