01 Otázka: Co se děje se Sberbank CZ a kde k tomu zjistím bližší informace?


Odpověď: Bližší informace k aktuální situaci týkající se Sberbank CZ, jejího dalšího působení v ČR a kroků učiněných ze strany České národní banky najdete na jejích webových stránkách zde. Klíčovou informací je, že výplata náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů u Sberbank CZ od Garančního systému bude zahájena dnem 9. 3. 2022 – bližší informace naleznete zde


02 Otázka: Jsem klientem ČSOB Leasing, a.s. a mám účet u Sberbank CZ, jak mám dále postupovat?


Odpověď: Klienti ČSOB Leasing, a.s. mají možnost své finanční závazky hradit prostřednictvím účtu vedeného u jakékoliv jiné banky, která se podílí na zajištění platebního styku v ČR. Jste-li tedy náš klient a máte účet u Sberbank CZ, nastavte, prosím, své platební příkazy, jimiž budete dále hradit vaše splátky, z jiného bankovního účtu u jiné banky. Zároveň Vás, zdvořile žádáme, abyste nám prostřednictvím Vašeho smluvního registrovaného e-mailu u nás, oznámili na info@csobleasing.cz, jaký je Váš nový účet, ze kterého budete hradit své závazky vůči nám.

V případě, že momentálně nemáte možnost dostat se ke svým prostředkům u Sberbank CZ a zároveň nemáte účet, včetně prostředků u jiné banky a hrozí Vám riziko prodlení s úhradou, kontaktujte, prosím, naši infolinku 230 029 111.


03 Otázka: Co se stane v případě, že máte účet vedený u Sberbank CZ, na který by Vám měl být vrácen přeplatek ze zákaznické či jiné smlouvy u nás, poskytnuto pojistné plnění či jiné finanční prostředky od ČSOB Leasing, a.s.?

Odpověď: Jelikož není v souladu s rozhodnutím ČNB od 28. 02. 2022 umožněno již přijímat na bankovní účty vedené u Sberbank CZ, a.s. jakékoliv platby s výjimkou specifických plateb úvěrů Sberbank CZ, není možné na tyto účty hradit jakékoliv platby. Pokud tedy budete žádat o vrácení přeplatku, o výplatu pojistného plnění (devinkulace) či o poukázání jakékoliv jiné platby, na kterou máte nárok, oznamte nám, prosím, prostřednictvím Vašeho smluvního registrovaného e-mailu u nás, jiné číslo Vašeho účtu vedeného u jiné banky, a to na info@csobleasing.cz. V opačném případě Vám nebudeme moci zatím uvedenou platbu uhradit.

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách