• EIB poskytuje společnosti ČSOB Leasing půjčku ve výši 3,42 miliardy Kč
  • je určena pro malé, středně velké a středně kapitalizované společnosti v oblastech Soudržnosti
  • podpoří inovace a dovednosti v České republice.
 
 

Evropská investiční banka (EIB) podepsala dohodu o půjčce ve výši 3,42 miliardy Kč (v přepočtu 130 milionů euro) s ČSOB Leasing (skupina ČSOB), která je přední leasingovou společností v České republice. Půjčka je určena na podporu malých a středně velkých podniků a společností se střední kapitalizací, které zasáhla pandemie COVID-19.

ČSOB Leasing poskytuje kompletní nabídku financování aktiv pro vozidla, stroje a zařízení. Prostřednictvím své celorepublikové sítě obsluhuje korporátní i retailové zákazníky.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlová uvedla: „Protože Česká republika je velmi otevřená exportní ekonomika, krize COVID-19 na ni dopadla velmi tvrdě, a to zejména na malé firmy, které tvoří páteř české ekonomiky. Včasná podpora EIB řeší finanční potřeby malých a středně velkých firem a společností se střední kapitalizací, aby zabránila vzniku dalších škod na ekonomice jako celku. Tato půjčka je součástí okamžité reakce EIB na ekonomickou krizi způsobenou pandemií COVID-19, která má za cíl zmírnit systémové dopady, udržet zaměstnanost a vytvořit nezbytné podmínky pro budoucí růst po pandemii. Jsem velmi ráda, že dnes můžeme spolu s ČSOB Leasing odolnosti české ekonomiky pomoci.“

Tato půjčka je součástí „Programové půjčky EU v reakci na krizi COVID-19 pro malé a středně velké podniky a firmy se střední kapitalizací 2020–2025“ v hodnotě 5 miliard euro, kterou realizuje EIB v odpovědi na ekonomickou krizi způsobenou pandemií v celé EU.

Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace, uvedla: “Česká bankovní asociace vítá úsilí českých bank a jejich dceřiných společností o podporu malých a středních podnikatelů i větších firem (tzv. midcaps) při překonávání následků koronavirové krize. Je potěšitelné, že v tomto případě se tak děje v rámci spolupráce s Evropskou investiční bankou, jejíž produkty na českém trhu již tradičně po řadu let nabízejí, a jsou připraveny v této spolupráci pokračovat i nadále.”

Pavel Prokop, generální ředitel ČSOB Leasing, dodává: „Naše spolupráce s EIB je dlouhodobým projektem, v jehož rámci jsou financovány dílčí investiční potřeby malých a středních podniků v České republice. Těší nás, že jeho účelem je podpora pořízení nových nebo ekologicky šetrnějších strojů, zařízení a technologií výrobního charakteru českým podnikatelům, které nahrazují starou a k životnímu prostřední již ne moc přátelskou infrastrukturu. S pomocí těchto zařízení mohou české firmy rozvinout či rozšířit své podnikání, zvýšit konkurenceschopnost na trhu a tím vytvořit nová pracovní místa v Česku.“

Skupina ČSOB a ČSOB Leasing
ČSOB Leasing poskytuje kompletní škálu financování aktiv pro vozidla, stroje a zařízení. Slouží jak firemním, tak maloobchodním zákazníkům prostřednictvím své národní sítě a je součástí silné finanční skupiny ČSOB, vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v pobočkách i online prostředí. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či Českomoravské stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.

O Evropské investiční bance
Evropská investiční banka (EIB) je dlouhodobě fungující úvěrová instituce Evropské unie (EU), kterou vlastní členské státy EU. Poskytuje dlouhodobé financování pro zdravé investice s cílem přispět k plnění politických cílů EU v Evropě i mimo ni.

S Českou republikou spolupracuje EIB od roku 1992 a investuje zde do infrastruktury, malých podniků, životního prostředí a inovací. Od zahájení činnosti v České republice zajistila EIB financování pro 185 projektů v celkové hodnotě 22,51 miliardy eur.

Kontakt pro media:

EIB
Anne-Laure Gaffuri, a.gaffuri@eib.org, +352 4379 83689, mobile: +352 691 284 679
Website: www.eib.org/press – Press office: +352 4379 21000 – press@eib.org

CSOB Leasing
Patrik Madle, patrik.madle@csob.cz, tel: +420 602 530 639
Petr Neuvirth, neuvirth@csobleasing.cz, tel: +420 731 423 340
www.csob.cz
www.csobleasing.cz

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách