Od září přichází leasingová jednička s programem „Čistá mobilita ČSOB Leasing“. Ta v sobě kombinuje unikátní produkt pro financování a pojištění elektromobilů s poradenstvím pro čerpání dotací v rámci vládního programu Národní akční plán čisté mobility.  Jedná se o dlouhodobý program, který má za cíl klientům zprostředkovat pořízení vozů s alternativními pohony a současně zprostředkovávat novinky z  oblasti čerpání dotací pro tyto vozy.

"Chceme klientům nabídnout zajímavý produkt pro financování elektromobilů všech značek a modelů. Zájem o tyto vozy se neustále zvyšuje, což dokazuje i 26 % nárůst počtu nově registrovaných elektromobilů za rok 2015, oproti předchozímu období. Úvěrový produkt ELEKTRO Kredit je na českém trhu unikátní, vedle fixní úrokové sazby 3,6% nabízí povinné ručení po celou dobu financování zdarma a výhodné havarijní pojištění od ČSOB Pojišťovny. K podpoře nákupu elektromobilů dále plánujeme od října přidat i nabídku konkrétních vozů s pohony CNG a hybrid, a to v našich produktech operativního leasingu Mobilita+ a Jistota+." říká Ing. Josef Rosenkranz, místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČSOB Leasing.

Jako podpora programu Čistá mobilita je dále na webu ČSOB Leasing samostatná sekce s představením Dotačního centra ČSOB Leasing. Zde budou postupně uveřejňovány spuštěné dotační tituly včetně postupů, jak mohou klienti tyto dotace reálně čerpat prostřednictvím Dotačního centra společnosti. "Věříme, že alternativní ekologické motory mají budoucnost a klienti se o vozidla na čistý pohon i díky našemu programu začnou více zajímat. My jim zase díky našim komplexním službám pomůžeme s dotací, nabídkou financování i pojištěním," doplňuje Ing. Josef Rosenkranz.

Program Čistá mobilita ČSOB Leasing vychází z postupné implementace Národního akčního plánu čisté mobility, který schválila vláda ČR. Samotná implementace je plánovaná na období 2014 – 2020 s podporou na národní i nadnárodní úrovni. Plán je zaměřen na využití alternativních druhů paliv, lepší kvalitu ovzduší a snížení emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů vznikajících z dopravy. Zmíněných cílů bude dosaženo zejména prostřednictvím uvádění do provozu nízkoemisních a bezemisních vozidel využívajících CNG, elektro a hybridní pohony.


Informace o ČSOB Leasing, a.s.

ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008. 

Petr Neuvirth, ředitel Rozvoje produktů, procesů & marketingu, ČSOB Leasing, e-mail: neuvirth@csobleasing.cz

Veronika Řezáčová, PR Specialist, Bison&Rose, e-mail: veronika.rezacova@bisonrose.cz, mobil: 731 686 619

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách