Evropská investiční banka (EIB) poskytne ČSOB Leasing půjčku ve výši 3,42 miliard korun na podporu malých a středních podniků (SME), jejichž byznys je zasažen pandemií COVID-19. Cílem této podpory je oživení české ekonomiky a podpora inovací v Česku.

 „Naše spolupráce s EIB je dlouhodobým projektem, v jehož rámci jsou financovány dílčí investiční potřeby malých a středních podniků v České republice. Těší nás, že jeho účelem je podpora pořízení nových nebo ekologicky šetrnějších strojů, zařízení a technologií výrobního charakteru českým podnikatelům, které nahrazují starou a k životnímu prostřední již ne moc přátelskou infrastrukturu. S pomocí těchto zařízení mohou české firmy rozvinout či rozšířit své podnikání, zvýšit konkurenceschopnost na trhu a tím vytvořit nová pracovní místa v Česku,“ dodává ke spolupráci Pavel Prokop, generální ředitel ČSOB Leasing.

Veškeré prostředky z EIB využije ČSOB Leasing na financování projektů malých a středních firem prostřednictvím účelového investičního úvěru, finančního leasingu př. operativního leasingu za zvýhodněných úrokových podmínek – dle podmínek a limitů EIB. Tyto investice budou financovány ze 100 procent ze zdrojů EIB. Půjčka je součástí 5 miliard EUR „Programové půjčky EU na reakci na krizi COVID-19 pro malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací 2020-2025“, kterou EIB provedla za účelem řešení hospodářské krize způsobené pandemií v celé EU.

ČSOB Leasing a skupina ČSOB spolupracují s EIB již od roku 2003. Za dobu spolupráce se pro ČSOB Leasing podařilo zajistit výhodné finanční zdroje ve výší přesahující 7,5 miliard korun na podporu malých a středních podniků v Česku. Průměrná výše úvěru činila 2,7 milionu korun. Celkem tak ČSOB Leasing poskytl výhodné financování více než 2700 projektům.

„Česko má velmi otevřenou ekonomiku poháněnou exportem, a proto je těžce zasažena krizí COVID-19, zejména malými podniky, které jsou páteří české ekonomiky. Včasná podpora EIB řeší finanční potřeby malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a je zásadní pro zabránění dalším škodám na ekonomice. Tato půjčka je součástí okamžité reakce EIB na hospodářskou krizi způsobenou pandemií Covid-19, jejímž cílem je zmírnění systémových dopadů, udržení zaměstnanosti a vytvoření podmínek nezbytných pro budoucí růst po pandemii. Jsem velmi ráda, že dnes spojujeme své síly s ČSOB Leasing, abychom podpořili odolnost české ekonomiky,“ sdělila ke spolupráci místopředsedkyně EIB Lilyana Pavlova.

„Česká bankovní asociace vítá úsilí českých bank a jejich dceřiných společností o podporu malých a středních podnikatelů i větších firem (tzv. midcaps) při překonávání následků koronavirové krize. Je potěšitelné, že v tomto případě se tak děje v rámci spolupráce s Evropskou investiční bankou, jejíž produkty na českém trhu již tradičně po řadu let nabízejí, a jsou připraveny v této spolupráci pokračovat i nadále,“  doplnila na závěr Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA).

ČSOB Leasing poskytuje kompletní škálu financování aktiv pro vozidla, stroje a zařízení. Slouží jak firemním, tak maloobchodním zákazníkům prostřednictvím své národní sítě.
 

Skupina ČSOB

je vedoucím hráčem na bankovním trhu v České republice. Naše motto „Digitálně a s lidmi“ nejlépe vyjadřuje probíhající investice do inovací a digitalizace, díky nimž neustále zjednodušujeme a zkvalitňujeme obsluhu našich klientů v pobočkách i online prostředí. Naše služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Stavíme na unikátním bankopojišťovacím modelu, který nabízí pod jednou střechou vše pro řešení finančních potřeb – od bankovních služeb pod značkou ČSOB či Poštovní spořitelna přes pojištění od ČSOB Pojišťovny až po úvěry na bydlení od Hypoteční banky či Českomoravské stavební spořitelny, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a Patria Finance. Své služby poskytujeme všem typům zákazníků – fyzickým osobám, malým a středním podnikům i korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy.

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách