ČSOB Leasing poskytl vloni svým klientům nové finanční služby ve výši 10,688 miliardy korun. To je o 17 % více než v roce 2012. Z toho více jak 95 % šlo na financování investic českým podnikatelům. Společnost tak jednoznačně potvrdila svou pozici jedničky na leasingovém trhu a největšího nebankovního poskytovatele financování investičního majetku českých podnikatelů.

Podle aktuálních výsledků České leasingové a finanční asociace (ČLFA) rostl trh leasingových společností v objemu celkově o 5,6 %. ČSOB Leasing tak lvím podílem přispěl k celkovému růstu trhu. V porovnání s produkcí v roce 2010 se jedná dokonce o nárůst o 46,5 %. Pokud jde o počet, uzavřel vloni 14 686 nových smluv.

Největší část prostředků, téměř 95 % (10,193 mld Kč), poskytl ČSOB Leasing v loňském roce na financování investic českých podnikatelů. Podle informací z ČLFA z celkových 123,35 miliardy korun na nebankovním trhu šlo 87,47 miliardy právě na financování firemních investic.

„Je patrné, že se tuzemské firmy nadechují po krizi. A právě leasingové produkty jim v tom aktivně pomáhají. Vloni jsme významně podpořili nákupy strojů a zařízení, užitkových vozidel i například zemědělské, manipulační a skladové techniky,“ říká Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Leasing, a dodává: „Máme vedoucí postavení ve finančním leasingu a v podnikatelských úvěrech. V operativním leasingu jsme se meziročně posunuli ze sedmé na třetí pozici, což představuje největší skok na trhu.“

Rozložení prostředků poskytnutých společností ČSOB Leasing na financování podnikatelských investic

 
 

Rok 2013

(celkový objem v mld. korun)

Rok 2012

(celkový objem v mld. korun)

Meziroční změna
v %

Finanční leasing

2,953

2,707

+ 9,1

Operativní leasing

1,763

1,244

+ 41,7

Podnikatelské úvěry

5,477

4,658

+ 17,6

 

Firmy v loňském roce investovaly nejčastěji do automobilů a strojů. ČSOB Leasing kromě toho významně financoval i těžkou dopravní techniku, osobní a užitková vozidla, motocykly, autobusy, obráběcí a stavební stroje i zemědělskou techniku. 


 Informace o ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing, a. s., je 100% dceřinou společností Československé obchodní banky, a. s., členem skupiny ČSOB a významné nadnárodní skupiny KBC. Prostřednictvím sítě vlastních poboček poskytuje finanční služby podnikatelům i soukromým osobám, v oblasti financování osobních, užitkových a nákladních automobilů, strojů, zařízení, technologií, investičních celků a výpočetní techniky. Produkty zákazníkům je společnost schopna podle preferencí zákazníka nabídnout nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě (osobní přístup v každém regionu ČR) či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku. ČSOB Leasing poskytuje financování pořízení či užívání produktivního (odepisovatelného) majetku. ČSOB Leasing je držitelem certifikátu jakosti podle normy ISO 9001:2008.

Kontakt pro média:
Petr Neuvirth, ředitel Rozvoje produktů, procesů & marketingu, ČSOB Leasing, e-mail: neuvirth@csobleasing.cz
Petr Solil, PR Specialist, Bison & Rose, e-mail: petr.solil@bisonrose.cz, mobil: 777 202 592

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách