Dne 21. 12. 2019 došlo ke sloučení České pojišťovny s Generali Pojišťovnou.
Výše uvedená změna na vás nemá žádný dopad. Rozsah sjednaného pojistného krytí a veškeré podmínky zůstávají v platnosti tak, jak jste si ho sjednal.

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 21. 12. 2019 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 21. 12. 2019 (stroje a zařízení)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 25. 5. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 25. 5. 2018 (stroje a zařízení)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2018 (stroje a zařízení)

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách