Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2020 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 7. 2019 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2019 (motorová vozidla do 3,5t v produktu Hyundai pojištění)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 25. 5. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách