Vážený oznamovateli, na této e-mailové adrese whistleblowing@csobleasing.cz můžete oznámit Vaše podezření na neetické nebo podvodné jednání, které má souvislost se společností ČSOB Leasing. Podezření bude důkladně prověřeno a o výsledku Vás budeme informovat.

V přiloženém dokumentu najdete tyto informace:

  • podmínky pro nárok na ochranu podle této politiky;
  • kontaktní údaje pro oznamování formou externích kanálů;
  • postupy pro oznamování o porušení, včetně způsobu, jakým oprávněná osoba může požádat oznamovatele o objasnění nahlášených informací nebo o poskytnutí dalších informací, časový rámec pro poskytnutí zpětné vazby a obsah takové zpětné vazby;
  • režim důvěrnosti vztahující se na oznámení, zejména na informace týkající se zpracování osobních údajů;
  • povahu opatření, která budou následovat po oznámení;
  • postupy pro ochranu před odvetou a dostupnost rad pro osoby uvažující o hlášení.
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách