Finanční leasing
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek
2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek
2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy
5 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna
5 000 Kč + DPH
Změna smlouvy na žádost zákazníka
z hromadné pojistné smlouvy do povolené individuální pojistné smlouvy  (pokud to smluvní podmínky sjednané obchodní akce dovolují).
5 000 Kč +  DPH
Operativní leasing se službami
Lorem ipsum
Ipsum lorem
2 000 Kč + DPH
Operativní leasing se službami
Změna smlouvy na žádost zákazníka
Změna splátkového kalendáře / předpisu splátek
2 000 Kč + DPH
Změna smluvních podmínek
2 000 Kč + DPH
Změna subjektu zákaznické smlouvy
1 000 Kč + DPH
Povolení užívání předmětu financování 3. osobou – autopůjčovna
5 000 Kč + DPH
Poplatky z důvodu neplacení a neplnění povinností dle smlouvy
Fakturace nákladů spojených s vymáháním povinnosti dle uzavřené smlouvy pomocí externího subjektu či s odebráním předmětu financování (částka neobsahuje případné další vícenáklady spojené s manipulací s předmětem financování a náklady na přeregistraci v příslušném registru).
Poplatek za zpracování finančního vyrovnání smlouvy
Předčasné ukončení z důvodu pojistné události

Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události

– prodej vraku 3. straně prostřednictvím ČSOB Leasing a.s.*

max. výše 6 000 Kč + DPH
Zpracování finančního vyrovnání z důvodu totální pojistné události či odcizení
10 000 Kč + DPH
Zákaznický úvěr pro podnikatele
Lorem ipsum
Ipsum lorem
2 000 Kč + DPH
Slevy z poplatků
Lorem ipsum
Ipsum lorem
2 000 Kč + DPH
Služby prováděné zdarma
Lorem ipsum
Ipsum lorem
2 000 Kč + DPH
Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách