Pojistné podmínky pro pojištění na pořizovací cenu vozidla - LEASEGAP sjednaná po 1.7.2021 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění asistencí MAX a MAX+ sjednaná po 1. 4. 2021 (motorová vozidla nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2020 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2020 (stroje a zařízení)

Zvláštní ujednání pro vozidla pojištěna u Kooperativa pojišťovny v produktu Koopsalon po 1. 1. 2019

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 25. 5. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 25. 5. 2018 (stroje a zařízení)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2018 (motorová vozidla do 3,5t a nad 3,5t)

Pojistné podmínky pro pojištění sjednaná po 1. 1. 2018 (stroje a zařízení)

Hlášení pojistné události
Změny na smlouvách